1.Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ankara ağır ceza avukatı; ağır ceza davalarında sanığı savunan veya mağduru temsil eden avukattır. Ağır ceza davaları, nitelikleri gereği toplum üzerinde daha fazla zarara sebep olan ve bu sebeple daha ağır ceza gerektiren davalardır. Söz konusu davalar uzun süreli hapis cezası ile sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, sanıklar ağır ceza davalarında tutuklu yargılanabilmektedirler. Bu sebeple dava dosyasının zamanında incelenmesi ve gerekli itirazların zamanında yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla ağır ceza davalarında mutlaka bir ağır ceza avukatı ile çalışılması gerekmektedir.

Türk hukukunda ağır ceza avukatı şeklinde resmi bir tabir bulunmamaktadır. Ancak ağır ceza davalarında uzmanlaşmış deneyimli avukatlar bulunmaktadır. Mercantaş Hukuk bürosu ağır ceza alanında tecrübeli avukat kadrosuna sahiptir. Ankara Avukat, sizler de ücretsiz olarak iletişime geçerek ağır ceza dava hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

2.Ağır Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara ceza avukatı, ağır ceza mahkemesine konu davalar sırasında birçok işlemi yerine getirmektedir. Ağır ceza davaları genellikle uzun süren ve detaylı çalışma gerektiren davalardır. Bu nedenle ağır ceza avukatı seçerken dikkatli hareket etmelisiniz. Ağır ceza avukatının gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır;

      Sanığa sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek,

      Sanığı kolluk ve savcılık ifadelerinde ve duruşmalar sırasında savunmak,

      Sanık cezaevinde ise onu ziyaret etmek,

      Sanık hakkında verilen tutuklanma ve adli kontrol kararlarına itiraz etmek,

      Tutuklama kararı kesinleşirse Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmak,

      Ağır ceza dava dosyasını incelemek,

      Sanığın lehine olan delilleri toplamak, aleyhe olan delillere itiraz etmek

      Mahkeme kararı aleyhine istinaf ve temyiz başvurusu yapmak,

      Mahkeme kararı kesinleşirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapmak,

      İnfaz süresine ve infaz uygulamalarına itiraz etmektir.

Mercantaş Hukuk Bürosu Ankara Ağır Ceza Avukatı olarak faaliyet göstermektedir. Büromuzda görev alan deneyimli avukatlar burada sayılan işleri en iyi şekilde yapmaktadır.

3.Ağır Ceza Davaları Nelerdir?

Ağır Ceza Davalarında kanun koyucu bazı suçların cezalarını daha yüksek belirlemiştir. Böylelikle toplumda ciddi manada zarar veren suçların önlenmesi sağlanacaktır. Adaletin ve ceza hukukunda caydırıcılık ilkesini gereği de budur. Cezaları yüksek olarak belirlenen suçların yargılamaları da Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Şimdi ağır ceza davalarını inceleyelim;

      Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları,

      Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene Karşı Suçlar, Milli Savunmaya ve Devlet Sırlarına Karşı suçlar

      3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar,

      Ağırlaştırılmış müebbet hapis,müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlardır.

Büromuz yukarıda belirtilen davalarda uzman ekibi ile Ankara ağır ceza avukatı olarak hizmet vermektedir.

4.Ağır Ceza Avukatı Ücreti 2022

Ağır ceza avukatı ücreti, asliye ceza avukatı ücretine nazaran daha fazla olarak belirlenmektedir. Çünkü ağır ceza davaları detaylı hukuki bilgi, uzmanlık ve yoğun çalışma gerektirmektedir. Avukatlık Kanunu md.164/3 avukatların belirli ücretlerin altında hukuki hizmet veremeyeceklerini öngörmektedir. Bu sebeple Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı ücretlerin altında avukatlık hizmeti verilmesi mümkün değildir.03 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ağır ceza avukatı ücretleri aşağıdaki şekildedir;

      Ceza soruşturması işlemleri için 2.800 TL,

      Sulh Ceza Hakimlikleri işlemleri için 4.000 TL

      Ağır Ceza Mahkemeleri davaları için 17.400 TL

      Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri davaları için 17.400 TL'dir.

Bu ücretler asgari ücret olup mahkemece davayı kaybeden tarafın ödemesi gerektiği ücretlerdir. Avukat ve müvekkil arasında ise sözleşme özgürlüğü ilkesine göre karşılıklı anlaşma dâhilinde avukatlık ücreti belirlenmektedir.