CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, ‘altılı masa’nın sorunlar ve çözüm önerilerini içeren geniş bir çalışmayı tamamlama aşamasına geldiğini söyledi. Açıkel, genel başkanlar düzeyinde açıklanacağını belirttiği bu hazırlığa ‘Yeni Cumhuriyetçi Kalkınma Stratejisi’ ismini verdiklerini söyledi.

Dünya gazetesinin Ankara temsilcisi Maruf Buzcugil’in sorularını yanıtlayan Açıkel, altyapı ve hammadde üretimi ağırlıklı kamu işletmeciliğinin de yer aldığı, KOBİ temelli bir sanayi yapılanması önerdiklerini kaydetti. 

Açıkel, şu an Türkiye’de inovasyon ve teknolojiye dayalı bir sanayi yerine ucuz Ortadoğu emeğine dayalı, kayıt dışı bir imalat sanayii oluştuğunu belirterek, “Türkiye, Avrupa’nın yanında tampon bir merdivenaltı imalathaneye dönüştürüldü” dedi.

Yeni endüstri, yeni inovasyon, yeni teknoloji ve yeni vasıflı işgücü inşa stratejisi geliştirme sürecinde olduklarını ve bunu ‘Yeni Cumhuriyetçi Sosyal Kalkınma Stratejisi’ diye adlandırdıklarını kaydeden CHP genel başkan yardımcısı, şunları söyledi: “Saray ekonomisinin vahametini tespit ederken bu sorunları aşmak için paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. 21’inci yüzyılın, karma ekonomisini, strateji ve planlama felsefesini, kamu öncülüğünde, kamu-özel, kooperatif, yerel yönetim sinerjisini en üst düzeye taşıyarak bölgesel kalkınmadaki zafiyetleri de giderecek kalkınma sıçrayışı için çalışıyoruz. Yeni endüstri, yeni inovasyon, yeni teknoloji ve yeni vasıflı işgücü inşa stratejisi içindeyiz. Buna, Yeni Cumhuriyetçi Sosyal Kalkınma Stratejisi demek doğru olur. KOBİ’lerin haraç-mezat satılıp tasfiye edilmesini bir tür endüstrisizleştirme, çoraklaştırma yapılmasını önlememiz gerekiyor.”

SAVUNMA SANAYİİNE BAKIŞI

Savunma sanayideki kamu şirketlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Açıkel, şunları dedi: “CHP, ulusal bağımsızlığı, bağımsız ulusal ekonomi ve ulusal sanayimizin desteklediği bir savunma sanayiini felsefe olarak benimsemiş bir partidir. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir medarı iftiharı olan, endüstriyel, askeri anlamda kendine yeterliliğini güçlendiren bu kurumlar… Türkiye ulusal bağımsızlığını, güçlü bir iktisadi bağımsızlığa ve ulusal savunma sanayiine yatırım yaparak kazanabilir. Biz savunma sanayii kümelenmelerini yazılımdan donanıma, 40-50 yılı aşkın süredir çalışan kurumların kapasitelerinin artırılması, yenilerinin eklenmesini önemli görüyoruz.”

3K MODELİ

Sorunların çözümünde ‘Kurum, Kadro ve Kural’ olarak açıkladıkları ‘3K‘ modeli hakkında bilgi veren Açıkel, şöyle konuştu: “Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı demokrasi, devlet, dış açık, dış borç ve en önemlisi değerler krizini aşacak bir stratejidir bu. COVID sonrası ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan ticaret zinciri kırılması gösterdi ki, bu zorluklara rağmen küresel bir imalat sürecinden vazgeçilemiyor. Geçmişte optimum stok, sonrasında minimum stokla imalat öne çıkarken artık akılcı stok gerekli hale geldi. Üretimin devamı için kritik unsurlar bulunmalı, bir parça eksikse üretim durmamalı. Hibrit planlama deniliyor buna. Tek yönlü tedarik patikasına girdiyseniz, o patika kesintiye uğrayınca ekonominiz ani frene basıyor, ani duruş oluyor. Eğer sosyal yardım mekanizmalarınız, bütçe sosyal yardımları buna uygun yapılandırılmamışsa masif işsizlik ve masif yoksullaşmayla, üretim kaybıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.”