Akustik rapor ve akustik proje, bina ve mekanların komşuluk kaynaklı gürültü analizini içeren çalışmadır. Mekanların ve binaların birbirleriyle olan ilişkileri ve ses iletim analizleri ile akustik kalite ve yalıtım grubuna göre sınır değerlerin yer aldığı rapordur. Yapı ruhsatı veren makamlara ve belediyelere yapı ruhsatı için başvuru yaparken iletilmesi zorunludur.

Akustik Rapor Nedir?

Akustik rapor, bina akustiğini sağlamak amacıyla hazırlanan belgedir. Mimari akustik rapor ise Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik içerisinde yer alır. Bu Yönetmelik’in yürürlükte olması için yeni yapılan ya da tadilat gören binalarda yapı ruhsatı almak amacıyla akustik rapor veya akustik proje talep edilmektedir.

Akustik rapor talep edilen yerler akustik projenin dışında kalan alanlar olarak Yönetmelik içerisinde yer alır.

Akustik Proje Nedir?

Akustik proje, akustik uzman tarafından hazırlanan projedir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde proje hazırlanması söz konusudur.

Akustik proje talep edilen alanlar şu şekildedir;

  • Akustik rapor bodrum katı ve çatı arası hariç yedi kattan fazla konutlar
  • Toplan inşaat alanı olan 2000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar
  • Konutlar, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri ve yaşlı bakım evleri, konaklama tesisleri, büro ve idari binalar, yurt binaları, ticari ve kültürel tesisler, terminaller, eğlence ve spor tesisleri, sanayi tesisleri gibi özel akustik tasarım gerektiren alanlar
  • A ya da B akustik performans sınıfını amaçlayan binalar.

Yukarıda yer alan koşulların dışında kalan binalar için akustik rapor gereklidir.

Akustik Uzman Kimdir?

Akustik uzman, genellikle mühendislik bölümlerinden mezun olmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan eğitimlerde başarılı olan kişilerdir. Bu kapsamda temel iki eğitim yapılmaktadır.

D1 – Temel Bina Akustiği Sertifika Programı

D2 – Bina Akustiği Ölçümleri Sertifika Programı

Akustik Proje Zorunlu mu?

Akustik proje, ruhsata tabi yapılarda çatı arası ve bodrum katı hariç yedi kattan fazla olan binalar ve toplam inşaat alanı 2000 metrekareyi geçen iki kattan fazla olan konut dışı yapılar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı şekilde akustik proje hazırlanması söz konusudur. Bu koşulların dışında kalan yapılar için akustik rapor hazırlanır. A ya da B akustik performans grubunu amaçlayan binalar için akustik performans belgesi oluşturulur.

Keleş Çevre Danışmanlık, akustik rapor ve akustik proje konusunda kaliteli hizmet anlayışı ve uzman kadrosuyla ülke genelinde hizmet vermektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan Keleş Çevre Danışmanlık, çevre mevzuatı kapsamında hizmet vermektedir. Çevre danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için https://www.kelescevre.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.