Bu haftaki araştırmada olası bir milletvekili seçiminde seçmenin tercihleri soruldu

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü 2022 yılı 8. hafta araştırmasında partilerin oy oranlarını, Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’de yansımalarını, Türkiye’de yaşam zorluğunu ve gençlerin akıllı telefon kullanımını gündemine aldı.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 28,8

İYİ Parti yüzde 13,7

HDP yüzde 10,6

MHP yüzde 8,2

Seçmene, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 3 soru yöneltildi. İlk aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seçmende ne derece endişe yarattığı soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si çok endişelendiğini/endişelendiğini ifade etti. Hiç endişelenmeyenlerin/endişelenmeyenlerin oranı yüzde 9,5’ti. Parti bazında incelendiğinde her bir seçmen grubunun yarısından fazlasının endişeli olduğu gözlemlendi.

Araştırmaya katılanlara ikinci aşamada Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye’ye etkisinin nasıl olacağı soruldu. Katılımcıların yüzde 63,1’i Türkiye’nin bu durumdan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini ifade etti. Etkisi olmayacak olarak kabul edilen 3 puan veren katılımcıların oranı yüzde 23,2 olurken, Türkiye’nin bu gelişmeden çok olumlu/olumlu etkileneceğini düşünenlerin oranı yüzde 13,6’ydı.

Gözden kaçırmayın

Ahmet Şık’ın Kılıçdaroğlu açıklamasına tepki Ahmet Şık’ın Kılıçdaroğlu açıklamasına tepki

Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin nasıl konumlanması gerektiği üç seçenek olarak seçmene soruldu. Bu seçenekler Türkiye’nin NATO’dan yana olması, tarafsız olması ve Rusya’dan yana olması seçenekleriydi. Araştırmaya katılanların yüzde 78,2’si Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan taraf olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 19,4, Rusya’dan yana olması gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 2,4’tü.

Araştırmaya katılanlara 'Türkiye’de mi yoksa Avrupa’da mı yaşamın daha zor olduğu?' da soruldu.
Katılımcıların yüzde 67,7’si Türkiye’de yaşamanın Avrupa’ya kıyasla daha zor olduğunu belirtti. Parti bazında incelendiğinde seçmenin genel kanısı da her bir grupta benzer yöndeydi. Buna karşılık, AK Parti ve MHP gruplarında Avrupa’da yaşamanın Türkiye’ye kıyasla daha zor olduğunu belirtenlerin oranı nispeten daha yüksekti. AK Parti seçmeninin yüzde 44,5’i, MHP seçmeninin ise yüzde 38,2’si Avrupa’da yaşamanın daha zor olduğunu ifade etti.

Sokak röportajlarında tartışma konusu olan akıllı telefon kullanımı da anketin konuları arasında yer aldı. Araştırmaya katılanların %84,3’ü akıllı telefonları bir ihtiyaç olarak gördü. Akıllı telefonların lüks bir tüketim olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,7’ydi. Parti bazında incelendiğinde akıllı telefonları lüks olarak gören seçmen grubunun AK Parti ve MHP’de yüksek olduğu gözlemlendi. AK Parti seçmeninin yüzde 22,8’i, MHP seçmeninin ise yüzde 18,6’sı akıllı telefonları lüks tüketim olarak değerlendirdi.