AKP'nin Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş, HDP'nin Siirt Belediye Eşbaşkan Adayı Berivan Helen Işık'ın "Batman Belediyesinde işçi olarak görev yaparken kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında ihraç edildiğinden mazbata alamayacağına" ilişkin dilekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

İlbaş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere İl Seçim Kuruluna dilekçeyle yaptığı başvuruda, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kentte HDP'nin adayı Işık'ın kesin olmayan sonuçlara göre en yüksek oyu aldığını anımsattı.

Işık'a seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbata verilmemesi gerektiğini savunan İlbaş, şunları kaydetti:

"Işık ile alakalı olarak iş sözleşmesinin feshine dayanak gösterilen 22 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 4. maddesiyle kamu görevlilerine ilişkin birtakım tedbirler alınmıştır. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporunda, Işık'ın PKK terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler arasında yer aldığı, Batman Valiliğince hizmet ihalesiyle alt işveren bünyesinde çalışan Işık hakkında işlem yapılması istendiği, bunun üzerine 667 sayılı KHK'nin 4/e maddesine istinaden Işık'ın iş akdinin feshedildiği belirtilmiştir.

Aynı KHK'nin 4/2 maddesi gereğince, bu kapsamda işten çıkarılanlarla ilgili olarak, birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemez. Görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır."

Işık'ın belediye başkanlığı mazbatasını alamayacağını savunan  İlbaş, "Belirtilen nedenlerle, bu hususun İlçe Seçim Kurulunca resen göz önünde bulundurulması zorunluluğunu hatırlatarak, 22 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 4. maddesiyle kamu görevinden ihraç edilen HDP Belediye Başkan Adayı Işık'a mazbata verilmemesi ve mazbatanın en çok oy alan sonraki adaya verilmesini arz ve talep ederim." ifadesini kullandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkında Yüksek Seçim Kurulunun oy birliğiyle aldığı karara atıfta bulunan İlbaş, dilekçesinde "kamu görevinden çıkarılanlar mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceğinden Arslan'a mazbata verilemeyeceği, seçilme yeterliliği taşıyan ve Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği" yönünde karar alındığını da hatırlattı.

Öte yandan, AKP İl Başkanlığınca da Işık'ın mazbata alamayacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA DA İTİRAZ ETMİŞLERDİ

AKP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına ilişkin dilekçesi ile İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunmuştu. AKP'li Hüseyin Beyoğlu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.