İstanbul Aile Hekimliği Platformu, Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran’da yayınladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 7 Ekim'de iş bırakacaklarını duyurdu. Plaftormun açıklamasında, aynı gün 12.00’da Yenikapı miting alanında toplanılacağı belirtildi.

TTB'DEN EYLEME DESTEK

Öte yandan TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Aile Hekimliği Platformu'nun 7 Ekim'de gerçekleştireceği iş bırakma eylemine destek verecekleri belirtildi. "TTB Merkez Konseyi olarak, İstanbul Aile Hekimliği Platformunun 7 Ekim 2021 tarihinde yapacağı eylem ve etkinlikleri desteklediğimizi bildiriyor, tüm oda yönetimlerimizi ve sağlık emek örgütlerini bu eylemleri ülke çapında desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

'DEĞİŞİKLİKLER, ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE'

İstanbul Aile Hekimliği Platformu'nun yayınladığı eylem çağrısında ise şu ifadelere yer verildi: 

"Tüm dünyada, 2 yıla yakın süredir pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları el üstünde tutulurken , alkışlanırken ; maalesef ülkemizde Aile Hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30 Haziran 2021 de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir.

Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine.

Örnek olarak; basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı. Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek , işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor. Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor. İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor. Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz… Her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.

Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor. Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor. İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor , hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor. Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri yüzde 80 azaltılıyor. Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle yüzde 10'a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik.

'ÜCRET KAYIPLARI GİDEREK ARTIYOR'

Bunlarla birlikte Aile Hekimliğinin 11 yıllık sürecinde Aile Hekimliği Çalışanları hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda maalesef hep geriye gitmiştir. Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır. Kamu dışından gelip sözleşme imzalayan arkadaşlarımızın birçok özlük hakkı yok sayılmakta, kıdem tazminatları verilmemekte ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza hiçbir şekilde yer değişikliği hakkı verilmemektedir. Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da yine kamuoyuna herkese verildiği algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği Çalışanlarına ödenmemesi için bakanlığımız elinden geleni yapmıştır."