Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kâtip Üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde bulunan 12 tutuklu adına Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulundu.

Dilekçede cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine değinen Koçyiğit, “Türkiye’de açlık grevleri süreci 12 Eylül döneminde başlamıştır. Uzun yıllardır devam eden bu mücadele pratiği aslında bizlere sistemin her dönem hapishaneler boyutunda zalimane tutumun neler olduğunu da göstermektedir” dedi.

Cezaevlerinde yaşanan sorunların çözülmemesi sonucunda açlık grevlerinin başladığını ifade eden Koçyiğit, dilekçede 19 Mayıs’tan bu yana Kırşehir Cezaevi’nde 12 tutuklunun açlık grevinde olduğunu hatırlattı. Tutukluların öğrenci olduklarını söyleyen Koçyiğit, “Açlık grevi eylemi sürdüren 12 kişinin temel talepleri, askeri düzende yapılmak istenen sayımın son bulması ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi şeklindedir” diye konuştu.

‘İNSANCA YAŞAMA TALEBİ’

Koçyiğit, açlık grevinde olan tutukluların yakınları tarafından paylaşılan bilgilere yer verdiği dilekçesinde, hak ihlallerini şöyle sıraladı:

“Açlık grevindeki mahpuslar tekli hücrelerde tutulmakta, hapishanenin rutubetli oluşundan kaynaklı talep edilen battaniyeler dahi verilmemekte, günlük vitamin desteği ve meyve suyu gibi sıvı gıda ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Yine açlık grevindeki mahpuslar arasında kan kusan ve bağırsak sorunları yaşayanlar olduğu söylenmektedir. Mahpuslar, cezaevi idaresi tarafından, keyfi ve hukuksuz şekilde yapılmak istenen askeri düzende sayıma karşı çıkmakta, insanca yaşama koşullarının sağlanmasını talep etmektedirler. Sadece bu talebin karşılanması için yaklaşık üç aydır açlık grevinde olan mahpuslar, taleplerinin karşılanması için cezaevi kanalıyla savcılıklara başvurmakta; fakat savcılıklar tarafından talepleri kabul edilmemektedir.”

‘SORUMLULUĞUMUZ BULUNMAKTADIR’

12 tutuklunun maruz kaldığı uygulamaların hak ihlali olduğunu altını çizen Koçyiğit, “Yaşatılan insan hakkı ihlalleri bu başvurumuzun konusunda her ne kadar Kırşehir Cezaevi özelinde olsa da Türkiye hapishanelerinin tümü için geçerli bir hal almıştır. Sadece yasaların işletilmesi ve keyfi olarak süren bu hukuksuzlukların ortadan kalkması adına yurttaşların bedenlerini açlığa yatırarak çözüm aramalarında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak bizlerinde sorumluluğu bulunmaktadır. Hiçbir otoritenin veya gücün bir insana karşı onur kırıcı muamelede bulunamayacağı evrensel hukuk kriterlerinde koruma altına alınmışken Adalet Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten cezaevi idareleri hangi güce dayanarak bu keyfilikleri sürdürmektedir?” diye sordu. 

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Hak ihlali ve hukuksuzluklara karşı İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nu acil toplantı yapmaya ve komisyonun kuruluş amaçlarına uygun davranması yönünde çağrı yapan Koçyiğit, şunları söyledi: “Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun Kırşehir Cezaevi’ne acil bir ziyaret gerçekleştirerek gerekli incelemelerde bulunmasını, açlık grevi eylemi sürdüren 12 mahpus ile bizzat görüşülerek taleplerinin dinlenilmesini ve bu hususta yaşatılan hak ihlallerinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını arz ve talep ederim.”

Kaynak: Mezopotamya Ajansı