ABD Dışişleri Bakanlığı bir süre önce açıklanan “Türkiye 2013 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu”nun Türkçesini de yayınladı. Raporda Türkiye'de yerleşik Ezidilerin sayısı 5 bin olarak belirtilirken, ateist sayısının 1 milyon 540 bin olduğu iddia edildi.

Raporda Türkiye için “Dini özgürlükler, bazı anayasal hükümler, kanunlar ve politikalar tarafından kısıtlanmış olsa da, anayasa ve diğer kanun ve politikalar genel olarak dini özgürlükleri korumaktadır” tesbiti yapıldı.

Raporda ayrıca, “Hıristiyanlar, Bahailer, Alevi nüfusu da dahil olmak üzere Sünni olmayan Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları toplumsal kuşku ve tehditlere maruz kalmıştır. Yahudi liderler, medyada ve toplumun bazı kesimlerinde sürekli olarak dillendirilen anti-semitik düşünceler konusunda Yahudi cemaatinin gittikçe artan endişelerini ifade etmişlerdir” denildi.

Gündemdeki bir gelişmeyle ilgili olarak da ABD Dini Özgürlükler raporu Türkiye’de 5 bin yerli Ezidi'nin bulunduğunu bildirdi.

Raporda yer alan bilgilerden bazıları şöyle idi:

“-Çoğunlukla İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yoğunlaşan diğer dini gruplar ise nüfusun %1’inden azını oluşturmaktadır. Kesin rakamlar mevcut olmamakla beraber, bu gruplar tahmini olarak 500,000 Şii Caferi Müslüman; 90,000 Ermeni Ortodoks Hristiyan (bu grubun 60,000’inin Türkiye vatandaşı, geri kalan 30,000’inin ise Ermenistan’dan gelen kayıt dışı göçmenlerden oluştuğu tahmin edilmektedir); 25,000 Katolik Hristiyan (bunların çoğunu Afrika ve Filipinler’den gelen göçmenler oluşturmaktadır); 21,000 Musevi; 20,000 Süryani Ortodoks Hristiyan; (çoğunluğunu Rusya’dan gelip ikamet izni alan göçmenlerin oluşturduğu) 15,000 Rus Ortodoks Hristiyan; 10,000 Bahai; 5,000 Ezidi; 5,000 Yehova Şahidi; diğer Protestan mezheplerin 7,000 mensubu; 3,000 Iraklı Keldani Hristiyan; 2,500 kadar da Rum Ortodoks Hristiyandan oluşmaktadır. Ayrıca kesin rakam bilinmemekle beraber, bu yüzde içerisinde Bulgar Ortodoks, Nesturi, Gürcü Ortodoks, Süryani Katolik, Ermeni Katolik ve Maruni Hristiyanlar da bulunmaktadır. Ülkede bilinmeyen sayıda ateist de bulunmaktadır; uluslarası ve özel Türk araştırma şirketlerinin anketleri farklı tahminler öne sürmektedir, fakat son dönemlerde yayınlanan anket sonuçlarına göre nüfusun yüzde 2’si ateistlerden oluşmaktadır.” (Gerçek Gündem)