Yurttaşlık Derneği Din-Devlet-Yurttaşlık İlişkileri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı, statüsü, misyonu ve faaliyetlerini mercek altına alan bir rapor yayınladı. 

“Tartışılan Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı” başlıklı rapor, gazeteci-yazar Cafer Solgun tarafından hazırlandı. 

Geçmişten günümüze Diyanet, AKP Döneminde Kurumsal ve Politik Genişleme, Diyanet Vakfı, Eğitim, Sağlık, Güvenlik ve Diyanet başlıkları altında Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayna tutulan raporun eklerinde konuyla ilgili gazeteci, yazar, akademisyen ve ilahiyatçıların görüşlerine de yer veriliyor. 

Raporun sunuşunda, “Kurumsal ve pratik boyutlarıyla din, toplumsal ilişkileri, kültürel şekillenmeyi doğrudan ve dolaylı biçimlerde etkileyen önemli bir dinamik olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede dini hayatı kontrol ve yönlendirme gücünü elinde tutmak, kamusal işleyişe dair hegemonyanın sürdürülmesinde siyasal iktidarlar açısından büyük önem ifade ediyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamusal alanda sahip olduğu misyon, toplumsal hayat ve siyasi etkileşim a ısından ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, mevcut kurumsal yapısı, statüsü, misyonu ve faaliyetleri ile sorunun merkezinde duran bir kurum. Tam da bu nedenle çok boyutlu bir mesele olan toplumsal barışın tesis edilmesi ve de kamu kaynaklarının eşit yurttaşlık ihtiyacına uygun biçimde dağıtım ve kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapsamlı bir sorgulamaya tabi kılınması gerekiyor” deniliyor. 

Raporun giriş bölümünde ise, “Bu rapor kapsamında kuruluşundan günümüze değin DİB’in neden ve ne şekilde bir ‘tartışılan kurum’ olduğu sorusunun cevapları mümkün olan en somut ve objektif verilerle ortaya konulurken, devletin Diyanet eliyle nasıl bir tür toplumsal mühendislik veya ‘yurttaş terbiyesi’ çabası sergilediği üzerinde durulmaktadır” ifadelerine yer veriliyor.

Yurttaşlık Derneği’nin web sitesinde PDF formatında erişime açılan raporun tamamı burada: Tartisilan_kurum_diyanet.pdf (hyd.org.tr)

Demokrat Haber