Türk-İş’in yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre Türkiye’de yoksulluk sınırı, 3 bin 990 lira.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre; Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yoksulluk sınırı 3 bin 990 lira olurken, açlık sınırı bin 225 lira olarak belirtildi.

Türk-İş'in hazırladığı raporda şöyle denildi:

“2015 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere önümüzdeki ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Anayasada da yer aldığı üzere, asgari ücretin tespitinde ‘çalışanların geçim şartları’ ile ekonomik durumu da göz önünde bulundurmak durumundadır. Asgari ücretin aylık net 891,03 TL olduğu günümüzde çalışanların geçim koşulları, TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2014 Kasım ayı itibariyle şu şekildedir:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.224,87 TL,
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.989,80 TL”