Yeni imar planında cami dışında hiçbir ibadethane yok!

İmar ve çevreyle ilgili bütün mevzuat değiştirildi....

Yeni imar planında cami dışında hiçbir ibadethane yok!

Hükümet, imar ve çevreyle ilgili bütün mevzuatı değiştirdi. Yeni yönetmeliğe göre, yerleşim yerlerinde, 250 metre arayla cami inşa edilebilecek, alkol satışı neredeyse imkansız olacak

Hükümet imar ve çevre alanında en büyük adımlardan birini attı. Mevcut iki temel yönetmeliği çöpe atan hükümet, onların yerine 40 madde ve yüzlerce fıkradan oluşan yeni “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”ni dün yürürlüğe koydu. AVM’ler, kentsel dönüşümler, SİT alanları, turizm bölgelerindeki yapılaşmalar, silüet tartışmalarını da içeren her tür ve ölçekteki plan yapım usül ve esaslarını sil baştan düzenleyen yeni yönetmelikte cami ve mescitler planlara dahil edilirken, cemevi ve diğer ibadethane isimlerine yer verilmedi.

Adnan Keskin'in Taraf'ta yer alan haberine göre, yerleşim planlarında 150 metre arayla mescit, 250 metre arayla cami yapımına izin çıktı. Bu yönetmelik, geçen eylül ayında yürürlüğe giren alkol satışı ile ilgili yasal düzenlemeyle birlikte düşünüldüğünde akıllara “Alkol satışına yeni bir kısıtlama, yaşam tarzına müdahale mi geliyor” soruları geldi. Alkolle ilgili yasa değişikliğinde içki satılan yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında en az yüz metre mesafenin bulunması zorunlu hâle getirilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve ekleri dışında her biri 10 veya daha fazla fıkrayı kapsayan 40 ana maddeden oluşan ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nazım imar planları, Uygulama imar planları, Koruma amaçlı imar Planları, Bütünleşik Kıyı alanları planları, Kentsel Tasarım projeleri ile Çevre Düzeni Planlarındaki esasları ayrı başlıklar altında sil baştan düzenleyen yeni yönetmelik ile 1985 tarihli ‘Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ ile ‘2008 yılında çıkarılan ‘Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik’ yürürlükten kaldırıldı.

Yüzlerce fıkradan oluşan yeni yönetmelikte cami ve mescite yer verilirken cemevleri ile diğer inanç gruplarının ibadethanelerinin isimlerine yer verilmemesi dikkat çekti. Planlarda hangi aralıklarla cami ve mescit yapılabileceği de belirlendi. Buna göre, 150 metre arayla mescit, 250 metre arayla küçük, 400 metre arayla ise orta büyüklükte cami yapımına izin çıktı. Ancak, cami-mescit için 150-250 metreye kadar düşürülen mesafe, çocuk bahçesi, oyun alanı, kreş, anaokulu ve ilkokul 500 metre, ortaokullar için 1.000 metre, liseler ise 2.500 metre olarak belirlendi.

Konuyla ilgili ilginç ayrıntılar-dan biri de bugüne kadar ne İmar Kanunu’nda ne de dün yürürlükten kaldırılan yönetme-likte camilerin kaç metre mesafeyle yapılması gerektiği konusunda özel bir düzenleme bulunması. Başka bir ifadeyle yeni düzenleme bu alanda ilk olarak tarihe geçti. Cami, mescit veya genel olarak ibadethanelerin kaç metre aralıkla yapılabileceği konusunda mevzuatta özel bir düzenleme yer almıyor. İbadethanelerin yapımı konusunda İmar Kanunu’nda sadece ‘lüzumlu yerlere ibadethane yapılabileceği’ hükmü yer alırken, dün tümüyle yürürlükten kaldırılan “Yönetmelik”te de sadece camiler-ibadethaneler için ayrılacak alan büyüklüğü metrekare olarak veriliyor.
 

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2014, 15:25
YORUM EKLE