Tarihsel Hacı Bektaş Veli Dergahı yeniden örgütleniyor

Hacıbektaş Çelebileri harekete geçti…

Tarihsel Hacı Bektaş Veli Dergahı yeniden örgütleniyor

(Demokrat Haber) Tarihsel Hacı Bektaş Veli Vakfının amaçları doğrultusunda Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı kuruldu.

Hacı Bektaş Veli Dergâhı mensupları "Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı“ adı altında örgütlendi.

Nevşehir Hacıbektaş ilçesi merkezli olan vakıf, 4 Aralık 2012 tarih ve 28487 sayılı Resmî Gazetede ilân olunması sonucu çalışmalarına başladı.

Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelen Hacıbektaş Çelebileri Safa Ulusoy ve Veliyettin Hürrem Ulusoy’un imzasıyla Vakıf Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy tarafından yapılan açıklamada  “Hünkâr Hacı Bektaş Velî'ye içten sevgisi ve bağlılığı bulunan,  onun yolunda hizmet vermekte olan; tüm canlara” şöyle seslenildi:

Vakfımız, Ahmet Cemalettin Çelebi’nin Hakk’a yürümesinden sonra yerine geçen kardeşi Veliyettin Hürrem Çelebi’nin postnişin ve Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu yıllarda, 30 Teşrinisani 1341 (13 Aralık 1925) tarih ve 677 sayılı “Tekke Ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine Ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men Ve İlgasına Dair Kanun” ile çalışması durdurulmuş olan, “Hacı Bektaş Veli Dergâhı Vakfiyesinin” bırakmış olduğu boşluğu doldurmak ve onun devamı olarak hizmet vermek düşüncesi ile kurulmuştur.

Vakfımızın amaçları; Hacı Bektaş Veli Kültürünü araştırmak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak, bu amaçla; konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek, görsel ve basılı yayın organları oluşturmak, kurslar, yurtlar ve aşevleri açmak; ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar vermek, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara destek olmaktır.

“YOLUMUZA VE İNANCIMIZA HİZMET”

Vakfımız herhangi bir siyasi amaç veya hedef gözetmeksizin; yalnızca insanlığa, yolumuza ve inancımıza hizmet amacıyla kurulmuştur. Önceden kurulmuş hiçbir vakıf, dernek ya da siyasî oluşumla organik bir bağı olmadığı gibi; herhangi bir dernek, vakıf ya da kuruma alternatif olmak amacını da taşımamaktadır. Gücümüzü ve cesaretimizi yüce Pirimizden, inancımızdan ve inananlarımızdan alıyoruz.

Bu bağlamda, siz yola inanan ve inancımızın sürdürücüsü olan canların bizlere her türlü katkıyı sağlayacağınızdan eminiz.

Hünkâr, yardımcımız olsun.

Hacıbektaş Çelebileri Safa Ulusoy ve Veliyettin Hürrem Ulusoy

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2013, 22:35

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER