Hrant’ın arkadaşları ‘mütalaalarını verdi’

Hrant'ın Dink cinayeti davasının 21. duruşması bugündü...

Hrant’ın arkadaşları ‘mütalaalarını verdi’

"BU DAVA ÖYLE BİTMEZ"

Hrant'ın Arkadaşları, geçen duruşmada, savcının mütalaasında cinayetin Ergenekon örgütünün işi olduğunu ancak irtibatların ortaya çıkarılamadığını söylemesi üzerine, kendi mütalaalarını açıklayarak, "Ortaya çıkarılamadı; çünkü araştırılmadı" dedi.

Nilay VARDAR / BİA

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci  Hrant Dink cinayeti davasının 21. duruşması bugün (14 Kasım) Beşiktaş Adliyesi'nde görülüyor.

"Hrant'ın Arkadaşları", duruşma öncesinde, ellerinde yine "Bu dava öyle bitmez" dövizleriyle Beşiktaş İskelesi önünde toplandı.

Aralarında Alper Taş, Ufuk Uras, Ahmet İnsel, İpek Çalışlar, Sevda Alankuş, Yeşim Büber, Osman Kavala,  Mehmet Esen, Gençay Gürsoy, Pakrat Estukyan,  Ümit Kıvanç, Oral Çalışlar, Alp Selek, Necmiye Alpay, Joost Lagendijk, Nevin Sungur, Nesrin Sungur, Ahmet Çakmak, Yıldırım Türker, Hüseyin Eroğlu, Zeynep Tanbay, Neşe Erdilek, Ümide Aysu, Ayça Damgacı'nın da olduğu grup, Dolmabahçe'den iskeleye yürüyen diğer grupla birleşerek, "Öldür diyenler yargılansın", "Muammer Güler, Celalletin Cerrah yargılansın" sloganları eşliğinde Beşiktaş Adliyesi'ne yürüdü.

"ÖRGÜTSEL İRTİBAT ORTAYA ÇIKARILAMADI; ÇÜNKÜ ARAŞTIRILMADI"

Hrant'ın Arkadaşları adına konuşan Ümit Kıvanç,  geçen duruşmada, savcının mütalaasında "Bu sadece milliyetçi duyguları kabarmış gençlerin işlediği bir cinayet değil, Ergenekon örgütünün Trabzon'daki bir hücresinin işi. Bu hücrenin üst yapı ile örgütsel irtibatları ortaya çıkarılamamıştır" demesine karşı "Elbette çıkarılamadı, çünkü ne araştırdılar ne soruşturdular" dedi.

Kıvanç, savcının bu mütalaasına karşı kendi sembolik mütalaarını açıklayarak, Hrant'ı öldürtenlerin devlet içinde olduğunu ve ortada bunun sayısız kanıtı olmasına rağmen araştırılmadığını söyledi.

"Ayrıntılı soruşturulma için özel bir savcı ekibinin görevlendirilmesi gerekirken buna gerek görülmedi. Bölük pörçük ve üstünkörü yürütülen davalar birleştirilmediği gibi, yargıçlar ve savcılar, avukat taleplerini reddetme konusunda yarışa girişti. Resmî görevliler hakkında bütün soruşturma taleplerini reddeden yerel yöneticiler, savcılar ve yargıçlarla aynı safta yer aldılar. Bu örgütsel irtibata işaret etmekte."

Cinayet davasında yargılanan sanıkların, sadece Ergenekon örgütü de değil, pek çok devlet görevlisiyle irtibatlarının olduğunu söyleyen Kıvanç,  hakikati gizlemek için sürdürülen örgütlü çabanın sorumlularının devlet görevlileri olduğu, onları koruduğu için polis, jandarma, il  yöneticileri, hükümet ve yargının, yani topluca devletin bu cinayetten doğrudan doğruya sorumlu olduğu söyledi.

Ayrıca, Hrant'ı hedef haline getirme sürecine katkıları nedeniyle, birçok gazete ve televizyon yöneticisinin de, cinayetten sorumlu devlet görevlileriyle birlikte soruşturulması, yargılanması gerektiğini belirtti.

"Müsamerenin Son Perdesini Kapatma Talimatı"

Hrant'ın Arkadaşları, savcılığın mütaalasına karşı verdikleri kendi mütalalaarında, "Hrant'ı öldürtenler devlet içindendir ve ortada bunun sayısız kanıtı vardır" dedi.

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci  Hrant'ın Dink cinayeti davasının 21. duruşması bugün (14 Kasım) Beşiktaş Adliyesi'nde görülüyor.

Davanın başından beri takipçisi olan Hrant'ın Arkadaşları, geçen duruşmada mütalaasını açıklayan savcıya karşılık, kendi sembolik mütalaalarını verdi.

Mütalaanın tam metni şöyle:

"Hrant Dink suikasti davasının geçen duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Dedi ki: "Bu sadece milliyetçi duyguları kabarmış gençlerin işlediği bir cinayet değildir, Ergenekon örgütünün Trabzon'daki bir hücresinin işidir." Hemen ardından da şunu belirtti: "Bu hücrenin üst yapı ile örgütsel irtibatları ortaya çıkarılamamıştır."

Elbette çıkarılamadı, çünkü ne araştırdılar ne soruşturdular.

4,5 yıllık mahkeme sürecini, hakikat ortaya çıkmasın diye canla başla uğraşarak geçirdiler.

Arkadaşımızı öldürtenlerin yargılanması ve cezalandırılması amacıyla 4,5 yıldır mahkeme kapısındayız. Mütalaa diye önümüze konan şey, bir müsamerenin son perdesini kapatma talimatından başka bir şey değil. Karşısına, kendi mütalaamızı koyuyoruz.

1. Hrant'ın katilleri, suikastin çok öncesinden beri devletin kontrolu altındaki kişilerdir. Onları kullanan, yönlendiren devlet görevlilerinin cinayette katkısı, rolü, vardır. Ancak araştırılmamıştır.

Cinayetin nasıl işleneceğini ayrıntısıyla bilen Trabzon Emniyeti görevlileri ve amirleri bile doğru dürüst sorgulanmamıştır.

Cinayet ihbarını örtbas eden Trabzon Jandarması hakkında, bizzat jandarma görevlilerinin itiraflarına rağmen, gülünç bir görevi ihmal davasından öteye giden bir soruşturma yapılmamıştır.

Cinayete dair bilgi sahibi olan, bunu önlemeyen, cinayetten sonra delil gizleyen İstanbul Emniyeti hakkında da hakiki bir derinlemesine soruşturma yapılmamıştır.

2. Bütün bunların birarada ve derinlemesine, ayrıntılı soruşturulması, bunun için özel bir savcı ekibinin görevlendirilmesi gerekirken buna gerek görülmemiştir.

3. Bölük pörçük ve üstünkörü yürütülen davalar birleştirilmediği gibi, yargıçlar ve savcılar, avukat taleplerini reddetme konusunda yarışa girmişlerdir. Böylece, resmî görevliler hakkında bütün soruşturma taleplerini reddeden yerel yöneticiler, savcılar ve yargıçlarla aynı safta yeralmışlardır. Hepsinin birden adalete karşı çalışması, hayatın doğal akışına uygun değildir, örgütsel irtibata işaret etmektedir.

4. Cinayet ertesindeki süreç, suça devlet görevlilerinin katılımını açıkça ortaya koymuştur. Katille birlikte kahramanlık pozları veren polis ve jandarmaların hiçbir ceza görmeyişi, bu sürecin şüphe götürmez bir sembolüdür. Örgütsel irtibata işaret etmektedir.

5. Cinayetten sonra bizzat devletin müfettişleri, polisin delilleri karattığını, tahrif ettiğini rapor etmişler, bu yüzden de kimse hiçbir ciddi soruşturmaya uğramamıştır. Yapılan soruşturmaların hepsi geçiştirmecedir. Tam da cinayet saatinde cinayet mahallinde olup bitenleri gösteren kamera kayıtları ilk günden beri polisin elindedir, mahkeme bunları almamış, bakmamış veya bakmış, görmememiz gerekenleri görmüş, bu yüzden gizlenmesini devlet açısından faydalı bulmuştur. Açıkça yardım ve yataklık faaliyetidir.

6. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, davanın başından beri, cinayetin aydınlatılmasından çok soruşturmanın bir noktada durması, daha derine gitmemesi için çalışmıştır. Kimse ondan hesap sormamıştır.

7. Cinayetin yolunu açma, katilleri kollama, yönlendirme, cinayete göz yumma, cinayet sonrasında delil karartma, sorumluların sorgulanmasına izin vermeme, davaların yüzeyde kalması için özel çaba gösterme... Bütün bunların koordineli bir şekilde yürütülmesine, Hrant'ın susturulması için tehdit bildirisi yayımlayan Genelkurmay'ı, Hrant'ı söylemediği sözden ötürü mahkûm eden ve hedef haline getiren Yargıtay'ı, delil gizleyen ve karartan polisi, belge tahrif eden jandarmayı ve cinayet davasını kadük hale getiren mahkemeleri eklerseniz, suikastin üstündeki tam teşkilatlı devlet şemsiyesini kolayca görebilirsiniz.

8. Hrant'ın valilik makamında iki MİT görevlisi tarafından tehdit edilmesinden sorumlu valinin bugün iktidar partisinden milletvekili, suikastten hemen sonra "bu örgüt işi değil" açıklamasıyla tam bir skandal yaratan eski İstanbul emniyet müdürünün şu anda vali oluşu, yeterince açık işaretlerdir. Bunlar aynı zamanda suçu örtme operasyonuna hükümetin katılımının kanıtlarıdır. Tıpkı şu ana kadar MİT'ten suikaste ilişkin tek satır bilgi çıkmayışı, başbakanın buna rağmen MİT'in bu olaydaki rolünü merak etmeyişi gibi.

9. Somut ayrıntılarını size kısa zaman sonra tek tek hatırlatacağımız, cinayet sonrası süreç, mütalaamızın haklılığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacaktır.

10. Cinayet davasında yargılanan sanıkların, sadece Ergenekon örgütü de değil, pek çok devlet görevlisiyle irtibatlarının olduğu, Hrant'ın öldürülmesinin ve cinayet ertesinde hakikati gizlemek için sürdürülen örgütlü çabanın sorumlularının devlet görevlileri olduğu, onları koruduğu için polis, jandarma, il  yöneticileri, hükümet ve yargının, yani topluca devletin bu cinayetten doğrudan doğruya sorumlu olduğu açıktır.

11. Hrant'ı hedef haline getirme sürecine katkıları nedeniyle, birçok gazete ve televizyon yöneticisinin de, cinayetten sorumlu devlet görevlileriyle birlikte soruşturulması, yargılanması gerekiyor.

Sonuç: Hrant'ı öldürtenler devlet içindendir ve ortada bunun sayısız kanıtı vardır."

YORUM EKLE