Çerkesler! Kardeşlerimiz! Henüz iş işten geçmiş değildir! Ha marje!

Çerkesler de alanlara ısındı, haklarını aramaya devam ediyor…

Çerkesler! Kardeşlerimiz! Henüz iş işten geçmiş değildir! Ha marje!

Bunca yılın sessizliğini, suskunluğunu, içe kapanıklığını kırmaya başlayan ve haklarını dile getirmek için geçtiğimiz yıl ilk kez alanlara çıkan Çerkesler yine hazırlık içinde.

'Çerkes Hakları İnisiyatifi Kayseri Mitingi' Nisan ayında yapılacak. ÇHİ'nin web sitesinde yer alan ve bir halkın çığlığı gibi yankılanan Kayseri Mitingi duyurusu çok şey anlatıyor:
 
Çerkesler!
Saygıdeğer Kardeşlerimiz !
Türkiye Cumhuriyeti 20'nci yüzyılın köhne zihniyetinden kurtulup, çağdaş normlarla yeniden yapılanmaya çalışıyor.
Tabiî ki Yeni Türkiye'nin kimlik politikaları da bu süreçte yeniden şekilleniyor.
Bilelim ki, eskiden yok sayılan kimliklerden bazıları “iç ve dış dinamiklerin tesiriyle” bu süreçte meşruiyet ve yaşam hakkı kazanırken, maalesef diğerlerinin tarihin karanlıklarına gönderilmesinin hesapları yapılmaktadır.
Yine bilelim ki, bugün AB'nin sahip çıktığı, raporlarına yansıttığı ve haklarının verilmesi için Türkiye'ye baskı yaptığı 3 kimlik var ve maalesef Çerkes kimliği bunlardan birisi değildir.
Çerkesler!
Kardeşlerimiz!
Her ne kadar üzerimize karanlık hesaplar yapılsa da, henüz iş işten geçmiş değildir.
Bu süreç, yani Yeni Anayasa Taslağı'nın hazırlanması süreci 2012 yılının sonunda tamamlanacak ve Yeni T.C.'nin kimlik politikaları da bu Yeni Anayasa çerçevesinde şekillenecektir.
Bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Çerkesler olarak denkleme girip, toplumsal haklarımızı alabilmemiz için yapmamız gereken iş çok; bunları yapabileceğimiz önümüzdeki zaman ise çok azdır.
Bu bilinçle, hızla görünür hale gelip, taleplerimizi yüksek sesle dillendirip, varlığımızı haykıran çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunun en etkili yollarından biri mitingler düzenleyip, meydanlarda ses vermektir.
Saygıdeğer Kardeşlerimiz!
Çerkes Hakları İnisiyatifi 2011 yılında düzenlediği Ankara ve İstanbul Mitingleri'nden sonra şimdi de Kayseri Mitingi ile Çerkeslerin varlığı ve taleplerini meydanlara taşıyacak.
Kayseri'nin duyarlı Çerkesleri tarafından oluşturulan “Komite” tarafından gerçekleştirilecek “Çerkes Hakları İnisiyatifi Kayseri Mitingi”nin Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Kayseri Mitingi ile ilgili bütün çalışmalar yerinden yönetimle “ÇHİ Kayseri Miting Komitesi”nin organizasyonunda yürütülürken; ÇHİ Yürütme Kurulu, Komite'yle koordineli bir çalışma sürdürerek, enformasyon, tanıtım ve lojistik destek sağlayacaktır.
Çerkesler!
Kardeşlerimiz!
Türkiye Cumhuriyeti devletinin asimilasyoncu politika ve uygulamalarına son verilmesi için;
Pozitif ayırımcılık uygulanarak kimliğimizi koruyabileceğimiz, dil ve kültürümüzü yaşatıp geliştirilebileceğimiz şartların sağlanması için;
Çocuklarımıza, anaokulundan başlayıp örgün eğitimde de devam edecek şekilde devlet desteğiyle anadili öğretimi / eğitimi derslerinin verilmesi için;
Devlet desteğiyle 7 gün 24 saat Çerkesce yayın yapan televizyon ve radyo kanallarının faaliyete geçirilmesi için haydi Kayseri'de buluşalım!
Haydi, meydanlara çıkıp görünür olalım ki kimse artık bizi görmezden gelemesin!
Haydi meydanları gür sesimizle inletelim ki taleplerimizi duymayan kalmasın!
Yaşasın dilimiz!
Yaşasın kültürümüz!
Yaşasın Çerkes kalma mücadelemiz!
Ha marje!
ÇERKES HAKLARI İNİSİYATİFİ

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2012, 10:32
YORUM EKLE