Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, tutuklu Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasına karşı temyiz talebinin esastan reddedilmesini ve cezanın onanmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’ya “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi’nce 13 Temmuz’da onaylandı.  

Mızraklı’nın avukatları kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce değerlendirilecek karar için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu mütalaasında temyiz isteminin esastan reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

SAVCI DURUŞMALI İNCELEME TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nin Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasının onanması üzerine Mızraklı’nın avukatları, temyiz başvurusunda Yargıtay’ın duruşmalı olarak kararı incelemesi talebinde bulundu. Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi tarafından incelenecek temyiz talebi için mütalaasını sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, sanık hakkında belirlenen cezanın süresi itibariyle yasal koşulları oluşmadığından avukatlarının duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilmesini istedi.

SAVCI KARARIN ONANMASINI İSTEDİ

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiğinin belirten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, vicdani kanının kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde tespit edildiği, cezanın kanuni bağlamda bireyselleştirmek suretiyle uygulandığı, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedildiği ve istinaf isteminin esastan reddine dair karar hukuka uygun olduğunu kaydetti.  

İstinaf Mahkemesinin kararında herhangi bir usul ve yasaya aykırı bir yönünün olmadığını ileri süren savcı, avukatların mahkûmiyet için delil bulunmadığı ve  hükme esas alınan delillerin hukuka aykırı olduğuna dair yaptığı temyiz başvurularının esastan reddedilerek verilen cezanın onanmasına karar verilmesini talep etti.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı