Kocaeli Üniversitesi Demokratik Yurtsever Öğrenci Meclisleri (DEMYÖM) üyesi öğrenciler, Bingöl Üniversitesi’nde rektörlüğün baskılarına karşı açlık grevine başlayan öğrencilere destek vermek amacıyla süresiz dönüşümlü açlık grevi eylemi başlattı. Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri de süresiz dönüşümlü açlık grevi başlattı.

KOCAELİ'NDE 20 ÖĞRENCİ SÜRESİZ DÖNÜŞÜMSÜZ AÇLIK GREVİNDE

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Demokratik Yurtsever Öğrenci Meclisleri (DEMYÖM) üyesi öğrenciler, Bingöl Üniversitesi'nde rektörlüğün baskılarına karşı açlık grevine başlayan öğrencilere destek vermek amacıyla süresiz dönüşümlü açlık grevi eylemi başlattı. Umuttepe Kampusu Sosyal Tesisler önünde eyleme başlayan öğrenciler "Örgütlü gençlikle özgür geleceğe", "Bingöl direnişini selamlıyoruz" pankartı açtı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Hüseyin Erpolat, Bingöl Üniversitesi'nde arkadaşlarının soruşturma ve cezalara karşı başlattığı açlık grevini selamladıklarını ve açlık grevindeki öğrencilerle dayanışmak amacıyla 20 kişi süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladıklarını söyledi. Erpolat, "Bu keyfi uygulamalara karşı bedenimizi Açlığa yatırıyoruz. Soruşturmalar geri çekilene kadar açlık grevimiz sürecektir" dedi.

EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE BASKILARA KARŞI EYLEM

Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden sonra Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri de süresiz dönüşümlü açlık grevi başlattı. Bitlis Üniversitesi Öğrenci Derneği (BÖ-DER) üyesi öğrencilerden 29'u hakkında açılan soruşturma, üniversite yönetiminin öğrenciler üzerindeki psikolojik baskısı, fişleme, anadilde eşit ve bilimsel bir eğitim için açlık grevi başlatan öğrenciler, okul kantinini işgal etti.

Kantin kapılarını kapatarak üniversitedeki polis baskılarına karşı açlık grevi başlattıklarını açıklayan öğrenciler, sloganlar eşliğinde halaylar çekmeye başladı. İlerleyen saatlerde üniversite yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek öğrencilerin, 29 öğrenciye açılan soruşturmanın geri çekilmesi, üniversiteye basın özgürlüğü getirilmesi ve sürdürülen eylemsellikten dolayı hiç bir öğrenciye soruşturma açılmaması talebinde bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan öğrencilerin başlattığı açlık grevinden sonra kampus yerleşkesinin etrafı sivil ve çevik kuvvet polisleri tarafından sarıldı.

Kaynak: DİHA