Anayasa Mahkemesi, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Resul Kocatürk’ün 5 Nisan 2016 yılında vefat eden babasının cenaze törenine ve taziyeye katılma talebinin reddedilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocatürk’ün babasının 5 Nisan 2016 tarihinde defnedildiği ve İnfaz Kurumu Karakol Komutanlığınca il içi ve il dışı randevulu hasta sevklerinin yoğunluğu nedeniyle personel yetersizliğinin olduğu ve bu durumun güvenlik bakımından sakınca oluşturduğu yönünde bilgi verilmesi ve sevk esnasında güvenlik zafiyetine neden olunabileceği kanaatiyle izin verilmemişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ve anayasa düzenlemelerine yer verilen AYM kararında savunma veren Kocatürk, “Daha önce birçok kez hastane sevklerimiz ertelendi ya da iptal edildi. Bu yönde uygulama ve planlama yapılarak, bana refakat edecek personelin temin edilebilinirdi. Ayrıca taziye kabulüne ilişkin talebimde dikkate alınmadı. En azından definden bir iki gün sonra taziyede bulunmam sağlanabileceği, bazı hükümlüler cenaze törenine katılmaları sağlanırken bana bu imkân tanınmadı. Cenaze töreni ve taziyeye katılamadığım için büyük üzüntü duydum” diye belirtti.

Kocatürk, aile hayatına saygı hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine dikkat çekti.

‘DEVLETİN TAKDİR YETKİSİ’

Bakanlık ise savunmasında, başvurucunun izin talebinin sevk esnasında güvenlik zafiyetine neden olabileceği gerekçesiyle reddedildiğini, başvurucunun söz konusu karara itiraz etmediğini, yargı makamlarının aile hayatına saygı hakkı ile kamu güvenliği arasında bir değerlendirme yaparak devletin takdir yetkisi kapsamında ulaşılmak istenen amaçla orantılı bir denge kurduklarını belirtti.

MANEVİ TAZMİNAT KARARI

AYM kararında ise AYM ve AİHM’in benzer kararları hatırlatıldı. Kararda, “Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna Hicabi Dursun ve Selahaddin Menteş’in karşı oyları ve oyçokluğuyla, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verildi” denildi. AYM, Kocatürk’e 5 bin 500 TL manevi tazminat verilmesine karar verdi. (Kaynak: MA)