Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'nın internet sitesinden "Yemek Sepeti'ne karşı hukuk mücadelesini kazandık" başlığıyla yapılan açıklamada; "Mahkeme, işten çıkarmanın 'sendikal sebeple' yapıldığına karar verdi, ve işe iade ile birlikte sendikal tazminata hükmetti" ifadelerine yer verildi.

'BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÖDENMESİNE HÜKMETTİ'

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan duyuruda, "Sendikamızın çoğunluk tespiti yaptırmasından sonra 18 Ağustos 2021 tarihinde Yemek Sepeti Manisa deposunda işten çıkarılan Kemal Oğuz, Yakup Der ve Ömer Dizemen isimli 3 üyemiz için açtığımız işe iade davaları sonuçlandı ve İstanbul 35. İş Mahkemesi üyelerimizin sendikal sebeple işten çıkarıldıklarına hükmetti. Mahkeme, işçilerin işe iadesine, bir yıllık ücretleri tutarında sendikal tazminata ve 4 aylık ücretleri tutarında boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti" denildi.

Açıklamada, "Yemek Sepeti işvereni, sendikal çalışmanın başladığını öğrendiği ilk günden itibaren işçiler üzerinde baskı uygulamaya başlayıp işçileri işten çıkarmakla tehdit etmiş, sendikamızın çoğunluk tespitine itiraz ederek süreci uzatmaya ve bu arada sendikalaşma çalışmasına öncülük eden işçileri işten çıkararak sendikal örgütlenmeyi başarısızlığa uğratmaya çalışmıştı. Bir taraftan çoğunluk tespitine itiraz etmiş, bir taraftan da sendika üyesi işçileri işten çıkarmıştı. Sendikalı-sendikasız işçi ayırımı yaparak, farklı muamelede bulunarak sendikasızlığı teşvik etmek istemişti" ifadeleri de yer aldı.

TÜMTİS metininde, "İşçilerin sendikalaşma hakkına karşı düşmanca tutum sergileyen Yemek Sepeti işvereni, düşük ücretle ve esnek çalışma sistemiyle, iş güvencesi ve SGK’sı bile olmayan Esnaf Kurye modeliyle işçilerine köle muamelesi yapmış, buna karşı direnen işçileri ise işten çıkarmakla tehdit etmişti. Bir taraftan da sendika üyeleri hakkında asılsız tutanaklar tutulup işçiler baskı altına alınmak istenmişti. İstanbul 35. İş Mahkemesi’nin bu kararıyla Yemek Sepeti’nin sendikal nedenle işçi çıkardığı ve sendika düşmanlığı yaptığı tescillenmiş oldu. İşverenin, sendika üyesi işçilere yönelik işten çıkarma, sürgün ve istifa baskıları, hileye başvurup işyerlerinin NACE kodlarını değiştirdiği, çoğunluk tespitine itiraz ederek sendikal örgütlülüğü engellemeye çalıştığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş oldu" dedi.

'YEMEK SEPETİ İŞVERENİNİ MAHKEME KARARINA UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Sendika açıklamasında "Yemek Sepeti işverenini, mahkeme kararına uyarak sendikamız üyesi işçileri işbaşı yaptırmaya, bu hak ve hukuk tanımaz tutumundan vazgeçerek sendika hakkına saygı göstermeye ve sendikamızla toplu sözleşme müzakerelerini başlatmaya çağırıyoruz" denildi.

TÜMTİS açıklamanın sonunda "Yemek Sepeti işvereni, eğer süreci daha fazla uzatıp zaman kazanarak sendikamızdan kurtulacağını düşünüyorsa yanılıyor. Kararlıyız. Yemek Sepeti’nde sendikal haklar elde edilene, toplu sözleşmeli bir düzen sağlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu nedenle çoğunluk tespitine itiraz davasını bir an önce geri çekmelidir. Zira bugün yapılan duruşmada çoğunluk tespiti davasında dosya bilirkişiye verilmiş ve duruşma 30 Eylül tarihine bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.