Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve olumsuz koşullar altında yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlikle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

TTB ve TPD'nin sanal platformda yaptığı "Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz" konulu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının Covid-19'a toplumun genelinden 14 kat daha sık yakalandığına dikkat çekilerek, "Yükleri günden güne arttığı halde çalışma koşulları ve ücretlerinde bir iyileşme yerine hak ettikleri saygıyı bile göremeyip, idareciler tarafından 'kendilerini hastalandırmak'la suçlanıyorlar. Sağlık çalışanlarının ne beden enerjisi, ne ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur" ifadeleri kullanıldı.

Tükenmişlik kavramının "kişinin bedensel ve ruhsal enerji kaynaklarının bitmesi" anlamına geldiğine ve insanlarla yoğun ilişki gerektiren, doğası gereği fedakarlığa dayalı ve sorumluluğu yüksek meslek üyelerinde daha fazla görüldüğüne işaret edilen ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle aile bireylerinden uzakta durmak zorunda kalmasının da tükenmişliği artırdığı kaydedildi.

Küresel salgın döneminde Türkiye'de sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemeye yönelik alınan önlemlerin yetersiz kaldığına işaret eden TTB ve TPD, "Bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarına tarama testleri tıbben gerekenden çok az uygulandı ya da hiç uygulanmadı. Hastane ortamında şiddetli virüs yüklenmesiyle karşılaşan sağlıkçılar, bulaştırıcı olup olmadıkları hakkındaki bilgisizliğin verdiği kaygı içinde kaldılar. İdari kararlar tıbben gerekenden farklı olduğunda bu durumun getirdiği yük tükenmeye dönüştü. Hastalanan sağlık çalışanlarının göreve dönmelerinin hemen ardından ani ölümleriyle karşılaşılması, tıbbi yönden 'göreve başlama' ölçütlerinin uygulanmasında duyarlık gösterilmediğinin göstergelerindendir. Ülkemizin sağlık sistemi kendi çalışanlarına şefkatli davranmamaktadır" eleştirisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik muayenelerle izlenmeleri gerektiğine işaret edilen ortak açıklamada, "Sağlık çalışanlarının tükenmeleri ve iş verimlerinin azalması doğrudan doğruya toplum sağlığı sorunu olarak baş gösterecektir; ancak bu süreç sağlık çalışanlarının toplu tükenmesi ile sonuçlandığında, bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" uyarısı yapıldı.