Türk Tabipleri Birliği (TTB), Deprem Bültenlerinin 8’incisini gerçekleştirdi.

İl raporlarının özetlendiği toplantıda; ishal vakalarının görülmeye başlandığı ancak bunun henüz bir salgın aşamasına dönüşmediği aktarıldı. Birçok il ve ilçede sağlık hizmetinin aksadığı bölgede aşı takip sistemine ulaşılamazken; gebelerin temiz içme suyuna erişemediği belirtildi.

Sahaya az miktarda aşı sürüldüğünü ifade eden hekimler, yeterli olmadığına dikkat çekip; çalışmalarda asbeste karşı dikkatli olunmalı diyerek önlemlerin bir an önce alınma çağrısı yinelendi. TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, “Yaşadığımız doğal bir afet hızla yapay bir afet olma yolunda ilerliyor” dedi.

ADIYAMAN’DA 215 ASM’DEN 15-20 ASM AYAKTA

Açılış konuşmasını TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un yaptığı toplantıda; TTB MK Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, illerden gelen raporları kamuoyu ile paylaştı.

Adıyaman’da 215 ASM’den sadece 15-20 tanesinin kullanılabilir olduğuna dikkat çeken Fincancı, halen gönüllü sağlık çalışanlarının barınma, ısınma, yemek ve tuvalet ihtiyaçlarına dair iyileştirmenin yapılmadığını söyledi.

Aşı takip sistemine ulaşılamadığını da söyleyen Financı, “Depremden önce de Hepatit B aşısına dair eksikliklerin olduğunu söylüyorduk şimdi de aşıya ulaşılamadığını ve aşının olmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Adıyaman’ın ardından Hatay’a dair il raporunu aktaran Fincancı, “Kent merkezi ve ilçelerinde sağlık hizmeti son derece yetersiz. Sadece ilk müdahalelerin yapıldığını söyleyebiliriz” dedi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa Tabip Odalarının Hatay'da çalışmaları aktif olarak organize ettiklerini de sözlerine ekleyen Fincancı, kentte kurulan revirler birinci basamak sağlık hizmetlerini yerine kurulmuş yapılar olduğunu bildirdi.

Ardından Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye İlçelerine dair bilgileri de aktaran Fincancı, ishal vakalarında bir artışın kayda geçtiği söyledi.

Gebelerin takip ve aşılarını yapılmasında sorunlar yaşandığını da sözlerine ekleyen Fincancı, “Yetersiz su içen gebeler söz konusu” diye konuştu.

Fincancı’nın ardından TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç’a söz verildi.

Karakoç, “Güvenlik önlemlerinin alınmadığı, asayişin sağlanmadığı görüntüler yansıyor basına. Ciddi şiddet uygulamalarına tanık oluyoruz. Öyle ki Antakya’da 2 insanın katledildiğini öğreniyoruz. Buna dair önlemlerin alınması çağrısını bir kez daha yapıyoruz” diye konuştu.

“ŞİDDETE MARUZ 3 KİŞİ REVİRE BAŞVURDU, İKİSİ GÖÇMENDİ”

Karakoç'un ardından söz alan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK üyesi Eylem Kaya Eroğlu da sağlık emekçilerinin tükenme noktasına geldiklerini aktardı.

Mersin’de rotavirüsün görüldüğüne değinen Eroğlu, hijyen tedbirlerinin sağlanması çağrısı yaptı.

Eroğlu’nun ardından söz alan TTB MK üyesi Dr. Onur Naci Karahancı asbeste dikkat çekti.

Sahada çalışma yürüten vatandaş ve teknik ekibe maske dağıtılmadığından bahseden Karahancı da bölgede yaşanan şiddet olaylarına dair şunları ifade etti.

“Dün burada revirlerimizden birisine kolluğun şiddetiyle başvuran 3 kişi oldu. Bunlardan ikisi göçmendi” dedi.

Kolluğa ve iktidara daha dikkatli olma çağrısı yapan Karahancı, “Kolluğunda buranın bir parçası olması gerekirken yaşanan olaylar sebebiyle dezavantajlı grupların daha da dezavantajlı konuma düştüklerini görüyoruz” diye konuştu.

“FELAKETLER HASTANELERDE KARŞILANAMAZ”

Difteri ve tetanos aşılarının az da olsa sahaya sürüldüğünü ancak bunun yeterli olmadığını sözlerine ekleyen Karahancı, “Kızamığa karşı dikkatli olmak gerekir. Öte yanana kadın sağlığına dair önlemlerinin alınması gerekir. Gerekli hijyen malzemelerinin dağıtılması lazım” dedi. İshal vakalarının yaşandığını ancak salgın boyutuna ulaşmadığını da sözlerine ekleyen Karahancı, “Dün Mustafa Kemal Üniversitesi’nden hekim arkadaşlarla da görüştük. İshal vakaları ile üst solunum yolu hastalıklarında artış söz konusu. Bu riski görmek lazım. Hızla değerlendirmek lazım. Covid-19 salgını sürecinde de söyledik yine söylüyoruz; felaketler ve olağandışı durumlar hastanelerde karşılanacak sağlık sorunları değil. Bu birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde bahsedilecek konulardır” dedi.

“ENKAZ ÇALIŞMALARINDA FFP2 MASKE KULLANILMALI”

TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de dün ziyaret ettiği Maraş merkez ve Pazarcık İlçesine dair gözlemlerini aktardı. Kentte devam eden enkaz çalışmaları, artçı yıkıntılar ve şiddetli rüzgar ile kentin adeta bir toz bulutu ile kaplandığına dikkat çeken Ökten, “Maskenin şart olduğunu bir kez daha yenilemek lazım” dedi.

Kentte çöp yığınlarının oluşturacağı vektörlerin çeşitli risklere zemin hazırlayacağını öngördüklerini dile getiren Ökten, “Bu doğal afet yapay bir afet olma yolunda ilerliyor” dedi.

Ökten’in ardından söz alan TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Kolu’ndan Dr. Seçkin Kara’da asbeste karşı dikkatli olunması noktasında şu örneği verdi. Kara, “New York’ta 11 Eylül İkiz Kule Saldırısı ardından enkaz çalışmalarına katılan işçilerde uzun dönemde Onkolojik vakalar söz konusu olmuştu. Önlemler alınarak ffp2 maske kullanılmadı” dedi.

Kaynak: Evrensel