Sigortacılık Düzenleme ev Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) trafik sigortalarına ilişkin düzenlemesine göre, iyi ve kötü sürücü için ayrı fiyat ayarlaması yapılırken, doğrudan tazmin sistemiyle, trafik sigortası fiyat odaklı ürün olmaktan çıkarılıp, müşteri memnuniyeti odaklı ürün haline gelecek.

Poliçe iptallerinde asgari acente komisyonu tutarı 32 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek.

Bloomberg HT’de yayınlanan düzenlemenin ayrıntılarına göre, sıfır ile sekiz arasında bir kademelendirmem yapıldı. Çok sık kaza yapan sürücüler sıfır seviyesinde yer alırken uzun süre kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak tanımlanacak.

En alt basamakta yer alan çok riskli sürücüler için yüzde 200 zam, 8. basamakta yer alan iyi sürücüler için yüzde 50 indirim oranı uygulanacak.

Araç sürücülerinin sicil belgesini kullanmaları trafik sigortalarında 2025’e kadar zorunlu hale getirilecek.

Kişi temelli sigorta ile isteğe bağlı olarak aracı kullanacak “sürücü listesi” konseptli sigorta ürünü alınabilecek.

Doğrudan tazmin sistemiyle, trafik sigortası fiyat odaklı ürün olmaktan çıkarılıp, müşteri memnuniyeti odaklı ürün haline gelecek.

KOMİSYON YÜKSELTİLECEK

Poliçe iptallerinde asgari acente komisyonu tutarı 32 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek.

Araç satışlarında mevcut poliçenin 15 gün daha koruma sağlaması uygulamasına son verilecek.

Satış sırasında mevcut poliçenin iptal edilmesi ve yeni alıcının notere poliçe ibraz etme zorunluluğu getirilecek.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kaza tespit tutanağı doldurulmasına yardımcı olacak ve mobil tutanak yaygınlaştırılacak.

5,1 MİLYON ARACIN SİGORTASI YOK

Halihazırda genel sigortalılık oranı yüzde 80 ve traktör ve motosiklet hariç sigortalılık oranı yüzde 92 seviyesin. Ülkede araç parkında yer alan 26,1 milyon aracın 5,1 milyonu sigortasız.

İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde denetim ve kontrol mekanizmaları geliştirilerek başta traktör ve motosiklet araç grupları olmak üzere genel sigortalılık oranının artırılması hedefleniyor.