Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazı ile tereyağı ihracatında kısıtlama karar aldı. Karara ilişkin  "Ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" denildi. Söz konusu kararın, 18 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. 

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın aktardığına göre, kısıtlama kararından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan-Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti ve Filistin'e yapılacak ihracatlar ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek tereyağı hariç tutuldu.