TEOG sınavında Ermeni Soykırımı meşrulaştırıldı

Tehcirle Anadolu'daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmemiş

Eğitim 26.11.2015 - 13:24 26.11.2015 - 13:24

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilk oturumları yapıldı.

8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermenilere yaptığı soykırımı meşrulaştıran bir soru da yer aldı.

Soruyla öğrencilerin “Tehcirle Anadolu'daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmiştir” denemeyeceğini işaretlemesi hedeflendi.

27 Mayıs 1915'te çıkarılan ve çok sayıda Ermeni'nin öldürülmesi ve yurdundan edilmesi ile sonuçlanan Tehcir Kanunu'nu haklı göstermeye çalışan sorunun tamamı şöyleydi:

1. Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu'yla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi'ne göç ettirirken;

* göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,

* yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,

* yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,

* ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Göç ettirilenlerin can güvenliğine önem verişmiştir.

B) Göç edenlerin maddi hakları korunmaya çalışılmıştır.

C) Tehcirle Anadolu'daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmiştir.

D) Tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleştirilmiştir.

(Deniz Güneş / Demokrat Haber)

Yorumlar