İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı semtinde yüzlerce mahallelinin yerinden edilmesine neden olan kentsel dönüşüm projesi yargı kararıyla iptal edildi.

Rıfat Doğan'ın diken.com.tr'de yer alan haberine göre Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucunda İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin oybirliğiyle verdiği iptal kararında, dava konusu kurul kararı ve yenileme projesinin ‘planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka’ aykırı olduğu belirtildi.

Kararda projeye dayanak oluşturan ‘Beyoğlu Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğine dikkat çekildi.

Tarlabaşı’nda yenileme projesini iktidara yakınlığıyla bilinen Çalık Grubu’na bağlı GAP İnşaat sürdürüyor.

Beyoğlu Kentsel SİT Alanı içerisinde kalan ve 209’u ‘kültür varlığı’ olarak tescil edilmiş bulunan 269 binayı kapsayıp  binlerce insanın yaşadığı alan, 28 Mart 2006’da yürürlüğe giren bakanlar kurulu kararıyla ‘yenileme alanı’ ilan edilmişti.

(Kaynak: Diken)