Kadim Süryani kilisesi yeni hatırlandı

Mor Şimunî Kilisesi tescillendi...

Kadim Süryani kilisesi yeni hatırlandı

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Nusaybin'de bulunan Marînê Harabeleri ve Mor Şimunî Kilisesi'ni, korunması gerekli kültür varlığı olarak II. Dereceden sit alanı olarak ilan etti.

MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Eskihisar (Marînê) Köyü'nde bulunan Marînê Harabeleri Nusaybin Belediyesi'nin uzun uğraşları sonucu Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca korunması gerekli kültür varlığı olarak II. Dereceden Sit Alanı olarak ilan edildi. Kurul, ayrıca Marinê Harabeleri içinde yer alan Kadim Süryaniler tarafından Şimunî olarak nitelendirdikleri kiliseyi de 24 Mart 2011 tarihli 3823 sayılı kararıyla tescil etti.

Marînê Antik Kenti Harabeleri

Nusaybin İlçesi'nin 15 kilometre kuzeydoğusunda, Girmeli Beldesi'nin yaklaşık 5 kilometre kadar kuzeyinde yer alan ve Tur Abdin (Bagok) Dağı'nın güney eteklerinde kalan Marinê Kenti'nin, günümüze gelebilen kalıntılardan eski Mezopotamya'nın önemli şehirlerinden biri olduğu biliniyor. Mezopotamya Ovası'na hâkim bir noktada konumlanmış şehrin halk arasında bilinen adı olan "Marînê'nin, Süryanicede "mağaralar" anlamına gelen "Mhare"den geldiği bazı kaynaklarda söylenmektedir. Bazı kaynaklarda da şehrin isminin Asurluların verdiği "Merdis" isminden geldiği belirtiliyor. Eski bir Süryani yerleşim alanı olan Marinê'de 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 50'ye yakın Süryani ailenin yaşadığı belirtiliyor.

Asurîlerin Merdis, Komukların Mariis adını verdikleri Marinê, Mezopotamya'nın en eski ve en büyük şehirlerinden biridir. Değişik tarihlerde çokça el değiştirmiştir. Tarihin çok eski bir şehri olan Marinê, bugün taş ve toprak yığını durumundadır. Harabeler arasında Roma, Bizans kalıntılarının yanı sıra Süryani Kadim cemaatine ait birçok kilise kalıntısı görülmüştür. Şehrin batısında bulunan kale, Marinê'nin geçmişi hakkında bilgi verebilecek nitelikte. Kuzey yönüne isabet eden kesimde saraylar, kiliseler, kayaların üzerinde ve mağara girişindeki çivi ve strangila yazılar, çeşitli kabartma resimleri görülmeye değer şaheserlerdir. Şehrin üst mahallesi sayılabilecek mağaraları, kaya mezarlarından oluşuyor.

YÜKSEKOVA HABER

YORUM EKLE