Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’den 10 yeni alan eklendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’den 10 yeni doğal ve kültürel alan eklendi

Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’den 10 yeni alan eklendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıt için ön koşul olan ulusal envanter listesi olarak bilinen Dünya Mirası Geçici Liste’ne Türkiye tarafından önerilen 10 yeni alanın kaydı onaylandı.

Böylelikle Türkiye’nin Geçici Listedeki alanları 70’e yükseldi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Sultan II. Bayezid Külliyesi (Edirne) Bodrum Kalesi (Muğla), Sivrihisar Ulu Camisi (Eskişehir), Hacı Bayram Cami ve çevresindeki tarihi alanlar (Ankara), Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul), Malabadi Köprüsü (Diyarbakır), Van Kalesi (Van), Kibyra Antik Kenti (Burdur), Yivli Minare (Antalya), Kızılırmak Deltası kuş cenneti (Samsun) kayıt edildi.

Yeni kaydedilen alanlarla birlikte 70 doğal ve kültürel alanın önümüzdeki yıllarda kalıcı listeye girme şansı doğdu.

2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Türkiye’nin doğal ve kültürel alanları şunlar:

1- SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ (EDİRNE)Osmanlı İmparatorluğu’nun 2. Başkenti durumundaki Edirne’yi bir darruşifaya kavuşturmak amacıyla temeli 1484 yılında atılan ve 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 1488 yılında hizmete açılan bu külliyenin kurucusu Fatih Sultan Mehmet’in oğlu ve II. Bayezid’tir.

2- BODRUM KALESİ (MUĞLA)Bodrum Kalesi Saint John Şövalyeleri tarafından Zephyiria diye bilinen eskiden ada ancak günümüzde yarımada olan bölgeye inşa edilmiştir.

3- SİVRİHİSAR ULU CAMİSİ (ESKİŞEHİR)Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde inşa edilen Sivrihisar Ulu Camii, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerin nadir örneklerinden biridir.

4- HACI BAYRAM CAMİ VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ ALANLAR (ANKARA)Ankara Ulus’ta bulunan Hacı Bayram Camii 1427/1428 yıllarında inşa edilmiştir. Günümüzde hala Ankara’nın en önemli camilerinden olan bu camii, 18. yüzyılda büyük bir onarım geçirmiş ve görünüm olarak bu dönemin camilerine benzetilmiştir.

5- NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ (İSTANBUL)İstanbul Fatih’te yer alan Nuruosmaniye Külliyesi, 1748-1755 yıllarında inşa edilmiştir. Osmanlı’da batılılaşma eğilimleriyle beraber İstanbul’da inşa edilen ilk barok özellikli camidir. Külliye, cami ile birlikte medrese, imarethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden oluşmaktadır.

6- MALABADİ KÖPRÜSÜ (DİYARBAKIR)Diyarbakır-Batman arasında Batman Çayı üzerinde yer alan köprünün üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere 1147-1148 tarihinde Artukoğullarından Timurtaş tarafından yaptırılmıştır.

Batman Suyu’nu aşmak için yapılan bu köprü, sadece geçiş amaçlı değil, aynı zamanda bu yol üzerinde seyahat eden yolcuların dinlenebilecekleri ya da konaklayabilecekleri bir yapıdır.

7- VAN KALESİ (VAN)Urartu Krallığı tarafından yaptırılan ve Urartuların başkenti olan Tuşpa’yı kuş bakışı gören Van Kalesi merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 250 yıl Doğu Anadolu Bölgesi’nde egemenlik süren kale, Tuşpa adıyla uzun süre Urartu Devleti’nin başkentliğini yapmıştır ve Urartu kralı I. Sarduri tarafından MÖ. 840-825 tarihleri arasında inşa edilmiştir.

8- KİBYRA ANTİK KENTİ (BURDUR)Miliaslı kolonistlerce MÖ. 300’lerde Pisidia-Karya-Frigya ve Likya arasında, bugünkü Gölhisar ilçesinde kurulmuş köklü bir devlet geleneğine sahip Kibyra Antik Kenti, stadyumu, meclis binası, agorası (meydan) ile dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olarak gösteriliyor.

9- YİVLİ MİNARE (ANTALYA)Yivli Minare Antalya’daki ilk islam yapılarındandır. 13. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir. Kaidesi kesme taştandır. Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılmıştır. 8 yivlidir. Minare günümüzde Antalya kentinin sembolü durumuna gelmiştir. Yüksekliği 38 m. olup 90 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Yivli Minare Camii, Yivli Minare’nin hemen batısındadır. Anadolu çok kubbeli camii türünün en eski örneğidir.

10- KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ (SAMSUN)Samsun’da Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındadır. 56.000 hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük deltalarındandır.Delta özelliğini kaybetmemiş Karadeniz kıyısında bulunan tek sulak alandır. Alanın 22.000 hektarı 1998 yılında Ramsar alanı ilan edilmiştir. 5174 hektarı Yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmiştir. Delta alanında; deniz, göl, nehir, bataklık, sazlık, orman, kumul, çayır, mera ve tarım alanı habitatları bir arada bulunur. Besin maddelerinin çokluğu ve iklimin uygun olması biyoçeşitliliği zenginleştirmiştir. Kuş cenneti olarak adlandırılan bölge, Kızılırmak Deltası’nın Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alanıdır.

Kaynak:

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER