Süryani (Süryani, Asuri, Keldani) aydın ve aktivistler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Musul Sünni kentidir, Musul bizimdi” yönlü açıklamalarına “Ninova Ninova’nın evlatlarınındır” sözleriyle tepki gösterdi.
 
Ninova, modern Musul şehrinin hemen yanında bulunan ve Asur Devleti'ne başkentlik yapan bir antik çağ kenti.
 
Süryani aydınları ve aktivistlerinin tartışma grubu olan Platform Turabdin tarafından, “Ninova Ninova’nın evlatlarınındır” başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
“Ninova Ovası'nın kadim evlatları Asuri Süryaniler barbar IŞİD ordusunun 2014 yılındaki işgaliyle birlikte tarihi anavatanlarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. IŞİD Musul'da (Ninova) Asuri Süryanilerin evlerinin kapılarını "nun" harfi ile (Arapçada Nasrani-Hıristiyan’ın kısaltması) ile işaretlemiş ve halkımızı hedeflediğini açıkça göstermişti. Nitekim IŞİD'in tüm eylemleri birlikte değerlendirildiğinde Asuri Süryaniler başta olmak üzere Hıristiyanların Ortadoğu'dan çıkartılmasının ve izlerinin yok edilmesinin amaçlandığı görülecektir.
 
Bunun sonucunda gerek Suriye'de gerekse Irak'ta yüzbinlerce Asuri Süryani evini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. Keza onlarca tarihi kilise ve Asur medeniyetinin tarihi kültürel mirası olan eserler yağmalanıp yok edilmiştir. Halkımıza ve Ezidiler gibi diğer ezilen halklara yönelik bu barbar saldırıların figüranının IŞİD olduğu açık olmakla birlikte planlayıcılarının ve destekçilerinin hangi güçler olduğu tarafımızca bilinmektedir. IŞİD'i var edip yönlendirenler bu gün Musul'un kurtarılması operasyonuna itiraz edenlerdir. Bölgede tek din tek mezhep projesini hayata geçirmek isteyenlerdir. Musul'un bir tek Sünnilerin kenti olduğu masalını ortaya atanlardır. IŞİD bu anlayışı üreten karanlık güçlerin bir aracıdır.
 
Musul'un iki yıl önce adeta IŞİD'e teslim edilmesini de bu planın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda hiçbir özeleştiri yapmayan Peşmerge güvenlik birimlerinin Asuri Süryaniler, Ezidiler, Şebekler ve diğer azınlık halkları korumada gelecekte de istekli olmayacakları aşikardır. Keza Merkezi Irak yönetimi de bu güvenlik sınavını verememiştir.
 
Bu azınlık halklarının geleceklerinin tek teminatı, IŞİD'den kurtarılmış Musul'da oluşturulacak otonom bir bölgede, Birleşmiş Milletlerin kontrol ve gözetiminde yaşamalarıdır. Azınlık halkların yeni bir soykırım yaşamalarının engellenmesi için BM dışında bir de Avrupa Birliği tarafından da özel bir “Azınlıklar Komisyonu” oluşturularak güvenlik garantisi sağlanmalıdır. Bu halkların binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında; gelecekte, kendi kimlikleriyle var olmalarının başkaca bir yolu yoktur.
 
Bu düşüncelerle, biz Asuri Süryani aydınları olarak; Ninova'nın evlatlarının Ninova'da güvenlik içerisinde, varlıklarını sürdürebilmeleri için; tüm duyarlı insanları ve medeni yönetimleri dayanışmaya davet ediyoruz.
 
Karanlığa karşı savaşımızı kazanacağımıza inancımız tamdır. Bu uğurda geçmişte ve bugün savaşan, canını veren, ezilen tüm insanları saygıyla selamlıyoruz.”

DEMOKRAT HABER