Süryani cemaatine ait olan ve Hazine’ye devri gerçekleşen ibadethane ve mezarlıkların iadesi yönünde yapılan yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Mardin Midyat ve çevre köylerinde bulunan Süryani ibadethaneleri ve kiliselere bağlı mülkler, yıllarca köy muhtarlıklarına bağlı tüzel kişilikler adına tescilliydi.

Büyükşehir belediyeleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemeyle beraber köylerin tüzel kişilikleri kaldırıldığı için ibadethane ve mülkler Mardin Valiliği tarafından tasfiye edildi ve yeniden paylaştırıldı.

Agos’tan Uygar Gültekin’in haberine göre, Süryanilere ait ibadethane ve mezarlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı’na, kiliselere ait mülkler ise Hazine’ye devredildi.

Kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi kamuoyunda tepkilere neden olunca sürece hükümet dahil oldu ve Valilik devir işlemlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yaptı. 

Ancak ibadethane dışındaki mülklerin Hazine’ye devredilmesinden geri adım atılmadı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde devri yapılan ibadethaneler ve mezarlıkların Süryani Vakıflarına iadesi için yapılan çalışmaların sonrasında yasal düzenleme yapıldı.

Torba Kanunla içinde eklenerek Meclis gündemine getirilen yasal değişiklikle, Vakfılar Genel Müdürlüğü’ne devri yapılan ibadethanelerin yeniden Süryani Vakıflarına devredilmesinin önü açıldı.

Vakıflar Kanuna eklenen geçici bir maddeyle Vakıflar Genel Meclisi’nin kararıyla ibadethanelerin ilgili vakıflara devredilmesi sağlanacak.

56 İADE

Yasal düzenleme TBMM’ye geldiğinde 30 ibadethane ve mezarlığın iadesi öngörülüyordu. Hükümetle Süryani Vakıfları arasında yapılan görüşmelerden sonra iadesi öngörülen yerlerin sayısı 56’ya çıkartıldı.

Yasal düzenlemenin görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal, iadesi öngörülen yerlerin kilise manastır ve mezarlık olduğunu, Hazine’ye devri yapılan gelir getirici arazilerin kapsam dışında bırakıldığını söyledi.

Meclis’te kabul edilen torba yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından konu Vakıflar Genel Meclisi’nde görüşülecek. Süryani Vakıflarının başvuruları doğrultusunda 56 ibadethane ve mezarlık Süryani Vakıflarına devredilecek. Devir kararının ardından tapular vakfılar adına tescillenecek.

Kaynak: Agos