AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi, spor kulüplerinin ve federasyonların yapısında önemli değişiklikler içeriyor. Kulüp yöneticilerine cezai sorumluluklar getiren teklif yasalaşırsa, halen "kamuya yararlı dernek" statüsündeki kulüpler "anonim şirket" olarak örgütlenebilecek.

Yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması öncesi, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve eski milli futbolcu İzmir Milletvekili Alpay Özalan, birlikte basın toplantısı düzenledi.

Cahit Özkan, spor kulüplerinin ve özellikle de futbol kulüplerinin çok büyük borç yükü altında olduğunu söyledi. Özkan, şu anda yaklaşık 30 milyar lirayı geçen borç yükünün önemli bölümünün de profesyonel liglerde yer alan futbol kulüplerine ait olduğuna işaret etti.

Özkan, her transfer sezonunda borçluluk durumunun daha da arttığına işaret ederek, "Bu çerçevede yapılan düzenlemelerle kulüpleri borç yükünden kurtararak, sürdürülebilir, güçlü finansal altyapıya sahip olmasını hedefliyoruz" dedi.

59 maddeden oluşan yasa teklifinin ilk bölümünde spor kulüpleri ve şirketleri, ikinci bölümünde federasyonlar, üçüncü bölümünde ise spor tahkim kurulları ve menajerlik ile ilgili düzenlemeler yapılıyor ve tüm spor branşlarını kapsıyor.

Başkanlar ve yöneticiler, dönem borçlarından sorumlu tutulacak

Teklif'te yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Halen "kamuya yararlı dernek" statüsünde olan spor kulüpleri, "anonim şirket (A.Ş)" olarak örgütlenerek, ticari şirkete dönüştürülebilecek. Bu kulüpler birleşerek federasyon ve konfederasyon olarak üst kurul oluşturabilecek. Kulüpler bu çerçevede profesyonel şube açabilecek.

Spor kulübu kurmak için başvurular doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak.

Kulüpler için denk bütçe uygulaması getirilecek. Buna göre her kulüp ancak geliri kadar borçlanabilecek. Belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yapmakla yükümlü olacaklar.

Kulüp başkanları ve yöneticileri görevde bulundukları dönemlerin borçlarından sorumlu tutulacak. Spor kulübü ve spor anonim şirketi yöneticilerinin "hukuki ve cezai sorumlulukları" düzenlenerek, bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin olarak; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişiler lehine sorumluluk yüklenemeyeceği ve bunların "borçlarını devralamayacağı" hükme bağlanıyor.

Spor kulüplerinin altyapı ve sporun gelişmesine katkı vermek için bakanlık ve spor federasyonlarının sorumlu olduğu hükme bağlanırken, büyükşehir dahil, belediyelerin kulüplere kaynak aktarması yasaklanıyor.

Federasyon merkezleri Ankara dışında olabilecek

Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar "spor federasyonu" şeklinde düzenleniyor.

Federasyonların kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabileceği öngörülürken, federasyonların merkezlerinin Ankara'da olması koşulu da kaldırılıyor.

En fazla üç dönem başkanlık

Federasyonların yönetim kurulu üye sayısı "11 asıl 11 yedek" olarak belirlenirken, en az iki üyesinin de "milli sporcu" olması koşulu getiriliyor. Federasyon başkanlarının görev süresi, "üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem"le sınırlandırılıyor.

Kuruluş yasası bulunan federasyon dışındaki spor federasyonlarının her türlü iş ve işlemleri ile harcama denetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. Kulüp yönetimlerinde olduğu gibi, federasyon başkan ve yönetim kurulu üyeleri de kusurlarından doğan zararlardan sorumlu olacak.

Menajerlik sistemi yeniden düzenleniyor. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenlenmesi ve en fazla iki yıl için yapılması mümkün olacak. İmzalanan menajerlik sözleşmeleri 30 gün içinde bakanlığa gönderilecek.

Menajere verilecek ücret, en fazla, sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin 2 milyon liradan az olması durumunda bu ücretin yüzde 10'una kadar, 2 milyon liradan fazla olması halinde ise yüzde beşine kadar olabilecek.