Kafkas Dernekleri Federasyonu 13-14 Aralık 2014 günlerinde Ankara'da “150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek” konulu bir konferans düzenliyor.

10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası'nda düzenlenecek olan konferansın amacı Çerkeslerin güncel sorunlarının çözülmesine yönelik olarak ortak bir gelecek perspektifinin oluşturulması.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yayımladığı çağrı metni şöyle:

GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE KURALIM!

Ankara Çerkes halkı 150 yıl önce insanlık tarihinin en büyük soykırım ve sürgünlerinden birine uğradı. 21 Mayıs 1864 tarihinde Rus-Kafkas Savaşı'nın bitmesi ile hızlandırılan etnik temizlik ile yaklaşık 1.5 milyon Çerkes anavatanından koparıldı ve Osmanlı topraklarına sürgün edildi. Yaşanan sürgün sonrasında Osmanlının geniş coğrafyasına dağıtılmış Çerkesler, Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken yaşanan uluslaşma/devletleşme sürecinde, yeni sürgünler, asimilasyon ve kimlik sorunu ile karşı karşıya kaldılar. Başka toplumların yaşamlarında “öteki” olmayı ağır bedeller ödeyerek öğrendiler.

Dağınık yerleşim, sürekli yaşanan sürgünler ve baskılar nedeniyle özellikle dil ve kültürde önemli kayıplar yaşandı, fakat Çerkesler nereden geldiklerini ve kim olduklarını asla unutmadılar 150 yıldır tüm dünya tarafından yok sayılmasına ve inkar edilmesine karşın, kimliklerini, dillerini ve kültürlerini her zaman ve her ortamda korumaya çalıştılar.

Küreselleşme, kentleşme gibi yeni olgular, toplumumuzun varoluş mücadelesine yeni tehditlerin yanısıra yeni fırsatlar da getiriyor. Tehditlerin giderilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi için ortak çaba göstermemiz gerekiyor.

2014 Çerkesler için bir dönüm noktası oldu. 150. yılda Çerkesler temel sorunları ve talepleri konusunda benzer görüşleri paylaşıyor: Artık Çerkesler 21 Mayıs'ın Çerkes soykırım ve sürgünü olarak tanınmasını istiyor, diasporanın yüzünün her zaman (kimlik ve kültürlerinin beşiği olan) anayurda dönük olması gerektiğine inanıyor, dönüş hakkı ve anadil hakkı başta olmak üzere tüm halklar için geçerli olan hak ve özgürlüklerin Çerkesler için de ayrımsız uygulanmasını savunuyor, devletin vatandaşı olan Çerkeslerin kültürlerini korumak için gerekli kamu kaynaklarını ve diğer olanakları sağlamasını talep ediyorlar.

Bugün bölgemizde Çerkesleri de yakından ilgilendiren çok sıcak olaylar yaşanmaktadır. Türkiye’de ardı ardına demokratikleşme paketleri açıklanıyor ve çözüm süreci olarak ifade edilen gelişmeler yaşanıyor. Anavatan coğrafyasındaki politik iklim her geçen gün değişiyor. Ukrayna’daki olayların bile Kuzey Kafkasya bölgesine yansımaları oluyor. Suriye ve Irak’ta yaşanan savaşın ateşi Çerkesleri de yakıyor ve bu ateşin nerelere kadar uzayabileceği artık daha fazla konuşuluyor.

Yaşanan tüm bu gelişmeler çerçevesinde, Çerkesler kimliklerini, dillerini ve kültürlerini yaşatmaya yönelik taleplerini nasıl gerçekleştirecekler?

Çerkesler 150. yıldan sonra geleceklerini nasıl kuracaklar?

Kısacası Çerkesler 150. yıldan sonra ne yapmalı?

Ortak geleceğimizi hep beraber kurmak için, 13-14 Aralık günü tüm Çerkesleri ve Çerkes dostlarını “150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek” konferansına bekliyoruz.

Çerkeslerin sorunlarını kendisine kaygı edinen, söyleyecek sözü, paylaşacak düşüncesi olan kişileri, oluşumları, hareketleri ve kuruluşları 13-14 Aralık günü düzenlenen konferansa katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

________________________________________

KONFERANS PROGRAMI

Konferansta, Türkiye'de yaşayan Çerkesleri etkileyebilecek gelişmelerin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler doğrultusunda varoluş sorununun çözümüne ilişkin olarak kısa ve orta dönem (1-5 yıllık dönem) için somut hedef/strateji/eylem/faaliyet önerilerinin tartışılması öngörülmüştür.

Konferans üç bölümden oluşacaktır.

İlk bölümde, siyasi parti temsilcileri, yazarlar ve akademisyenler tarafından, Çerkesler’i doğrudan ilgilendiren/etkileyebilecek olan gelişmeler değerlendirilecektir. Bu bölümde Kaffed tarafından davet edilen konuşmacılar 20'şer dakikalık sunuşlar yapacaktır.

İkinci bölümde, ilgili kişi/oluşum/hareket ve kuruluşların sunuşları yer alacaktır. Bu bölümde öngörülen sunuş süresi 15 dakikadır. Konferansın bu bölümünde sunuş yapmak isteyenler, bildiri özetlerini en geç 1 Aralık 2014 tarihine kadar Kaffed'e ([email protected]) göndermelidir. Özetler çoğaltılarak konferans öncesi katılımcılara dağıtılacaktır.

Üçüncü bölümde, konferansa katılan herkes görüş ve önerilerini sunabilecektir. Bu bölümdeki sunuşlar için önceden bildiri metinlerinin gönderilmesi gerekli değildir. Bu bölümdeki sunuşların süresi, konferans sırasında iletilen talep sayısına göre belirlenecektir.

Kaynak: jinepsgazetesi.com