SOL Parti, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin yıl dönümü için bir açıklama yayınladı.

12 Eylül’ün AKP ile sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu meydanında Fatsa’nın sosyalist belediye başkanı Fikri Sönmez’i hedef aldığı hatırlatarak, “Cemaat ve AKP ortaklığında arada ‘yetmez ama evet’lerin de büyük günahlarıyla birlikte 12 Eylül bugünkü gerici diktatörlük kılığında kendisini sürdürebildi” denildi.

12 Eylül ile birlikte mücadelenin de sürdüğünün altını çizen SOL Parti, darbeci anlayışa karşı yanıtın meydanda verileceğini vurguladı.

SOL Parti bu kapsamda 8 Ekim’de Uşak’ta gerçekleştirilecek üretici mitingine işaret etti.

SOL Parti’nin ‘Kavga Sürüyor’ başlıklı açıklamasının tamamı şu şekilde:

“TOPLUM, FAŞİST DARBEYE DİRENEN DEVRİMCİLERİ GÜZELLİYOR”

“12 Eylül, 40 yılı aşkın zamandır sürüp gidiyor. Erdoğan, Ordu meydanında çıkıp Fikri Sönmez’i karalamaya çalıştığında, nasıl da Evren’in bir suretine dönüştüğünü ortaya koyuyordu... 12 Eylül, sermayenin sınırsız sömürüsüyle gerici tahakkümün önünü açarak bugünkü karanlık iktidarın taşlarını döşedi.

12 Eylül’ün son idamının altında imzası olan Özal’lardan geçerek, Cemaat ve AKP ortaklığında arada ‘yetmez ama evet’lerin de büyük günahlarıyla birlikte 12 Eylül bugünkü gerici diktatörlük kılığında kendisini sürdürebildi. Gelinen aşamada ise her yanıyla çürümüş, toplumsal desteklerini kaybetmiş ve elbette yıkılmaya mahkum bir cunta olarak ayakta kalmaya devam ediyor.

Aradan geçen 42 yılın ardından bugün bütün toplum, o gün faşist darbeye direnen devrimcileri güzellerken cuntacıları lanetliyor. Yarın da bundan farklı olmayacak. 12 Eylül’ün sürdürücüsü olanlar da yarın bütün toplumca lanetlenerek tarihin kara sayfalarına yazılacaklar. Çünkü, 12 Eylül nasıl sürüyorsa, kavga da sürüyor.

12 Eylül darbesine karşı ülkenin bir dört yanında devrimcilerin direnişleri, farklı biçimlerde bugünlere kadar sürdü… Erdoğan, Fikri Sönmez’i karalamaya çalışırken, binlerce Fatsalı ondan bir hafta önce Fatsa Fikri’ni selamlıyordu.

Dün Gezi’den taşan güzellikten, üniversitelere, kadınların mücadelelerine her yerden yükselen sesler de bunu gösteriyor. Dünün ve bugünün 12 Eylül’cülerine en güzel yanıtlarımızı meydanlarda vermeye devam edeceğiz, Fatsa’dan sonra 8 Ekim’de Uşak’taki üretici mitingimiz de bu cevaplardan birisi olacak.

Dünden bugüne kavgamız hiç durmayacak; o kavganın darbecilere karşı mücadelede kaybettiğimiz en güzel insanlarını bir kez daha büyük bir bağlılık ve sevgiyle selamlıyoruz.”