‘Şimdi de doğaya savaş hukuku!’

EDP Genel Başkanı, ‘kamulaştırma kararları uygulanmadan geri alınmalıdır’ dedi…

‘Şimdi de doğaya savaş hukuku!’

Resmi Gazete'nin 1 Ağustos 2012 tarihli sayısında Bakanlar Kurulu'nun aldığı 19 ayrı yerdeki acele kamulaştırma kararı yayınlandı.

 

‘Şimdi de doğaya savaş hukuku!’ uygulandığını savunan Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ferdan Ergut konu hakkındaki açıklamasında, “HES'ler, TES'ler ve kentsel dönüşüm projeleri için yurttaşın arazileri zorla ellerinden alınıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi, bu acele kamulaştırma kararları da yurttaşın mülksüzleştirilmesine, yerinden yurdundan edilmesine ve aynı zamanda ekolojik yıkımlara yol açacaktır” dedi.

 

“Kamulaştırmanın ön şartı kamu yararıdır. Bu da kamu hizmetleri ile teşebbüslerinin kurulması ve düzenli bir şekilde yürütülmesi suretiyle elde edilecek yarardır” diyen Ergut, yapılan acele kamulaştırma kararlarının dayanağı olan projelerin kamu hizmeti ile ilgisi olmadığını; tamamının kamu yararına olup olmadığının tartışmalı olduğunu söyledi.

 

Ferdan Ergut, acele kamulaştırmanın, 'yurt savunması ihtiyacı' gibi savaş hukukunu gerektiren olağanüstü durumlarda başvurulan bir kamulaştırma yolu olduğunu hatırlattı.

 

Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ferdan Ergut, “AKP Hükümeti, olağanüstü hallerde başvurulmak zorunda kalınan acele kamulaştırma yolunu olağan hale getirerek, Anayasa'nın 35. Maddesi ve AİHS'nin 1 Numaralı Ek Protokolü 1. Maddesi’ni ihlal ediyor ve yurttaşın mülkiyet hakkını piyasaya teslim ediyor” dedi.

 

Ergut, hükümetin bu yolla kamulaştırma işlemlerinin yargısal denetimini etkisiz hale getirmeyi, kamu yararı konusunda tartışmalı yatırımların oldu bittiyle yapılmasını sağlamayı amaçladığını savundu.

 

“Acele kamulaştırmalar yurttaşları yerinden ediyor, mülksüzleştiriyor, sosyal adaletsizliği derinleştiriyor” diyen Ergut, “Toplumun bütün kesimlerine savaş açmış olan AKP iktidarı, şimdi de doğaya “savaş hukuku”nu uyguluyor” ifadesini kullandı.

 

Ergut, “Toplumsal eşitsizliği derinleştirecek, ekolojik yıkıma yol açacak, acele kamulaştırma kararları uygulanmadan geri alınmalıdır” uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2012, 01:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER