Hukukçular BDP'siz Anayasa istemedi

Cemil Çiçek başkanlığında toplanan hukukçulardan farklı görüşler…

Hukukçular BDP'siz Anayasa istemedi

Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında Anayasa hukukçuları ile yapılan toplantıda yeni Anayasa'nın Uzlaşma Komisyonu'nca hazırlanması genel kabul gördü.

Ancak hukukçular Uzlaşma Komisyonu’nun yasal zemine kavuşturulmasını, kararların nitelikli çoğunlukla alınmasını önerdi. Toplantıya katılan hukukçuların ortaklaştığı temel nokta ise BDP ve tutuklu milletvekilleri olmadan yeni bir Anayasa yapılmaması görüşü oldu. Meclis Başkanı Çiçek’in başkanlığında 24 Anayasa Profesörünün katıldığı toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantıya katılan öğretim üyelerinden ANKA’nın edindiği bilgiye göre, toplantıda, “Bu Meclis Anayasa yapamaz” görüşünden, “Temsil gücü yüksek Meclis Kurucu Meclis gibi çalışıp Anayasa yapabilir”e kadar iki ayrı uçta görüş sunuldu. 

UZLAŞMA KOMİSYONUNDA UZLAŞTILAR
Toplantıdaki ağırlıklı görüş yeni anayasanın Meclis Başkanlığınca oluşturulacak bir Uzlaşma Komisyonu’nca yapılabileceği yönünde oldu. Ancak bu konuda rezervler de konuldu. Uzlaşma Komisyonu’nun yasal alt yapısı bulunmadığına dikkat çeken hukukçular bunun sağlanması için yasal düzenleme önerdi. Ayrıca Uzlaşma Komisyonu’nda kararların nasıl alınması gerektiği de tartışıldı. Bu konuda da nitelikli çoğunlukla kararların alınması noktasında genel bir eğilim oluştu. 

BDP’SİZ MECLİS OLMAZ
Hukukçuların dile getirdiği ortak görüşlerden biri ise BDP ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili oldu. Anayasa hukukçularının büyük kısmı BDP’liler başta olmak üzere tutuklu milletvekillerinin de Meclis’e gelmesi gerektiğini, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in de bu konuda teşvik edici bir çalışma içinde olmasını istedi. Toplantıda içeriğe girilmedi ancak usul konuşulurken Anayasanın değiştirilemez maddeleri de gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim biçimi laiklik-hukuk devleti gibi içerikleri düzenleyen maddelerin özüne dokunulamayacağı ancak biçimsel olarak değişiklik yapılabileceğini dile getirenlerin yanı sıra buna tamamen karşı çıkanlar da oldu. 

ANAYASA MECLİSİ ÖNERİSİ
Toplantıda “Anayasa Meclisi oluşsun” görüşünü dile getirenler de oldu. Bu görüşü savunanlar “Bu Meclis TCK, TMK, Siyasi Partiler Kanunu gibi kanunlarda fikir ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı ifadeleri elden geçirsin. Yeni Anayasa için ortam oluşturucu çalışmalar yapsın” önerisi getirdi. Oluşturulacak Anayasa Meclisi’nin de yeni Anayasa yazımını yapması önerildi. Ancak Anayasa Meclisi’nin oluşmasını önerenler de ikiye ayrıldı. Bir grup “Anayasa Meclisi’ni halk seçsin, baraj olmasın. Bu Meclis’ten yüksek meşruluğu olur” görüşünü dile getirirken bir kısmı da sivil toplumu içine alacak bir Anayasa Meclis’i olabilir” görüşünü savundu. (Radikal)

YORUM EKLE