CHP, yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

HSYK düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurdu...

 CHP, yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP, HSYK düzenlemesinin iptali ve yok hükmünde sayılması için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurdu.

CHP, HSYK kanununa ilişkin olarak yürürlüğün durdurulması ve iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi, dava dilekçesinde yer alan gerekçelerin bir kısmının eksik olduğu değerlendirmesini yaparak bunların tamamlanması için dosyayı CHP'ye iade etmişti.

CHP Es­ki­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Sü­heyl Ba­tum, Mec­li­s'­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­'nin (AYM) HSYK dü­zen­le­me­si için ver­dik­le­ri di­lek­çe­le­ri­ ia­de et­me­si­nin baş­vu­ru­nun red­di an­la­mı­na gel­me­di­ği­ni, yük­sek mah­ke­me­nin ek­sik gö­rü­len ba­zı hu­sus­la­rın ek­len­me­si­ni is­te­di­ği­ni be­lirt­mişti. (Ajanslar)

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2014, 16:15

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER