Alevilerin seçileceklerden beklentileri

Taleplerini sıraladılar…

Alevilerin seçileceklerden beklentileri

Yerel seçimlere sayılı günler kala Alevilerin seçilecek belediye başkanı ve yöneticilerinden beklentileri yayınlandı.

“Yasakçı ve yok sayan yasaların arkasına sığınmadan tarafsız hizmet bekliyoruz” diyen Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, “eşit yurttaşlık hakkı çerçevesinde Sünni inanca mensup insanların inançsal hizmetlerine ve ibadethanelerine sağlanan hak ve hizmetlerin Alevi toplumu ve diğer inançsal toplulukların inançsal hizmetlerine ve ibadethanelerine de sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Kenanoğlu, aslında taleplerinin tamamının kimi bölgelerdeki belediye başkan ve meclislerince var olan yasakların arkasına sığınmadan pratikte uygulandığını belirtti.

“Tabii ki talebimiz bunların yasalarca temin edilmesidir” diyen Kenanoğlu, "ancak yerel yöneticilerin de yasaların yasakçı anlayışlarının arkasına sığınmadan bu talepleri yetki bölgelerinde hayata geçirmelerini talep ediyor ve takipçisi olacağımızı belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Kenanoğlu taleplerini şöyle sıraladı:

- Cemevleri’nin Alevilerin ibadethanesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi, diğer ibadethanelere sağlanan her türlü hak ve hizmetleri Alevilerin ibadethanesi olan Cemevleri’ne sağlanması,

- Belediye meclisine Cemevleri’nin ibadethane olduğu yönünde önerge sunulup bu önergenin Belediye Meclis karar olmasının sağlanması, Cemevleri’ ne diğer ibadethanelere sağlanan tüm imkânlardan faydalandırılması,

- Cemevleri için Alevilerin talepleri doğrultusunda arsa tahsis edilmesi, bu tahsisat esnasında yasaların arkasına sığınmak yerine fiilen uygulaması bulunan ve kimi Belediyelerce yapıldığı şekilde sorun çıkarıcı değil sorun çözücü bir tavır sergilenmesi, 

- Alevilerin ibadethanesi olan Cemevleri’nde sunulan cenaze hizmetleri esnasında kullanılan sarf malzemelerini ve nakil için gerekli olan hizmetlerin temin edilmesi,

- Belediyeye İşçi ve memur alımlarında, iç atamalarda işçilerin etnik kimlik ve inançlarına bakılmaksızın iş yeterliliğini esas alınması, işçi ve memur alımlarında inançlarından ve etnik kimliklerinden kaynaklı farklılık uygulayan personel için gerekli cezayı yaptırım uygulanması, aynı hususu taşerona iş verirken ve taşeronların işçi alımlarında da riayet etmesini sağlanması, riayet etmeyen taşeronun sözleşmesinin feshedilmesi,

- Belediyelerin yetki sahalarında ast memurlar ve işçilerin Aleviler ve diğer tüm etnik ve inançsal kimliklere sahip kişilere karşı kin ve nefret söylemi içerisinde olanlarının cezalandırılmalarının sağlanması, haklarında soruşturma açılmasının sağlanması

- Alevilerin oruç tutuğu günler olan Muharrem ve Hızır günlerinde özgürce oruçlarını tutmalarını ve Ramazan ayında sağlanan tüm imkânlardan faydalanmalarının sağlanması,

- Alevilerce kutsal kabul edilen günlerde ( Aşure, Hızır Bayramı, Hıdırellez Bayramı, Gadri Hum bayramı vb. ) Alevi çalışanların idari izinli sayılmasının temini

- Belediyenin yetki sahası içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarının Alevileri dışlayışı ve mağdur edici uygulamalarının engellenmesi,

- Alevileri ilgilendiren konularda Alevi kurum ve kuruluşları ile Alevi yurttaşların beyanlarını esas kabul edilmesi. ( Deniz Güneş / Demokrat Haber )

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2014, 22:55

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER