'Performans' ameliyatları patlattı

Meslek ahlakı ağır hasta…

'Performans' ameliyatları patlattı

Sağlık Emekçileri Sendikası’nın Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı araştırma, 2004 yılında devreye giren ‘performans sistemi’nin ameliyatları artırdığını ortaya koydu. Buna göre, 2005 yılında ameliyatlardaki artış yüzde 81 oldu. 2002’de 1.5 milyon olan operasyon sayısı, 2009’da 4.5 milyona çıktı.

 

ANKARA - Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), performans sisteminin ardından cerrahi girişim sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek, 2002 yılında 1.5 milyon olan operasyon sayısının 2009 yılında üç kat artış göstererek 4.5 milyona yükseldiğini açıkladı. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, performans sistemi ile sağlık kurumlarında hasta görme sayılarında önemli bir artış meydana geldiğini söyledi.

2005'TE YÜZDE 81 ARTTI
Yorgun, şöyle konuştu: “Performans öncesi kamu hastanelerindeki hasta sayısındaki artış oranı önceki yıla göre sadece yüzde 2-4 düzeyindeydi. Performans sistemine geçildiği 2004’te büyük bir oranda, yüzde 32 artış oldu. 2005 yılında ise yüzde 81 ile zirveye ulaşıldı. Üstelik bu sadece nüfus artışından değil performanstan kaynaklandı. TÜİK rakamlarına göre 2000 yılında Türkiye’nin nüfusu 67 milyon 803 bin 927 iken, 2008 yılında bu rakam 71 milyon 517 bin 100 kişi olarak istatistiklere geçti.”

SEZARYENDE HATAYI ANLADI
Yorgun, söz konusu döneme ilişkin rakamlardaki hasta artışının, hastaların bir kere hastaneye başvurmalarının ardından yeni tetkikler için tekrar çağrılmalarından kaynaklandığını söyledi. Yorgun, “Performans ile birlikte sezaryen ile doğum oranı 45.2’ye yükseldi. Çünkü sezaryen parası daha yüksekti. Bakanlık hatasını anladı. Şimdi normal doğum parasını artırdı” dedi. Yorgun, şunları anlattı:

İLAÇ KULLANIMI İKİ KAT ARTTI
“Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan toplam ameliyat sayısı performans öncesi 2002 yılında 1.5 milyon iken, bu rakam 4.5 milyona yani tam üç katına çıkmıştır. Kutu bazında ilaç tüketiminin 750 milyondan 1.5 milyar kutuya çıkması da son derece dikkat çekici. Diğer bazı hastalıklarda 2002 ile 2009 arasında ilaç kullanımında kutu sayısına göre artışlar da şöyle: Sinir sisteminde 126 milyondan 190 milyona; solunum sisteminde 105.1 milyondan 232.9 milyona; kas iskelet sisteminde 81 milyondan 208.4 milyona. Toplamda ise 2002 de 768.9 milyon olan sayı 2009 da 1 milyar 531 milyon 500 bin kutuya yükselmiştir.”

ETİK OLMAYAN UYGULAMALAR ARTTI
TÜRK Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Feride Aksu, TTB Etik Kurulu’nun performans sistemine ilişkin ilginç araştırmasını anlattı. Buna göre doktorların yüzde 67.3’ü hasta başına düşen muayene süresinin bu sistem nedeniyle azaldığını, yüzde 63.8’i hastanelerde tetkikleri, yüzde 70’i ise etik olmayan uygulamaları artırdığını belirtti.

Doktorların yüzde 60.1’i yatırılan hasta sayısının, yüzde 46.3’ü yoğun bakıma yatırılan hasta sayısının, yüzde 44.7’sinin konsültasyonların (tıbbi görüş isteme), yüzde 64.4’ü endikasyonsuz müdahalelerin, yüzde 52.8’i uygulama hatalarının arttığını, yüzde 60.3’ü verilen sağlık hizmetinin niteliğinin azaldığını söylüyor.

Performansa dayalı ücretlendirmenin hekimin muayene, tıbbi müdahale, tanı veya tedavi girişimi üzerinden ücretlendirilmesi anlamına geldiğini savunan Feride Aksu, “Yaşamını sürdürmek ve belli bir gelir düzeyini sağlayabilmek için hekimlerin daha çok hasta bakmaya zorlanmaları meslek ahlakına uygun değildir” dedi.

GAZETEPORT

YORUM EKLE