Uzaklara Atılmış Bir Kedi Hüznü ve Örselenmiş Ruhlar Bandosu adlı şiir kitaplarıyla tanıdığımız Kenan Yücel’in üçüncü şiir kitabı Sabahsız Bir Gecenin Uykusuzu geçtiğimiz günlerde Şiirden Yayınları tarafından yayımlandı. Kitaptaki şiirlere ressam Canan Güldal’ın üç adet linol baskı çalışması eşlik ediyor, bu çalışmalardan biri ön kapakta da kullanılmış.

Yalnızların, yoksulların, örselenmişlerin, dışlanmışların yanında saf tutan bir şiir Kenan Yücel’in şiiri. Arka kapak yazısında da belirtildiği gibi, “özyaşamından toplumsalı işleyen, toplumsalı gözeten bir şiir yazıyor” Kenan Yücel. Kitapta yer alan şiirlerden “Güvercİnsan” Hrant Dink’e, “Koyunlar Sessiz” ise Ceylan Önkol’a adanmış. “Kayıp Gülümseyişler” adlı şiirindeyse kayıp yakınlarının bir eylemine götürüyor bizi şair: “yürüdüler// bir uçtan bir uca yürüdükleri cadde/ uçsuz bucaksız yalnızlıkları mıydı?/ en çok buydu belki/ dokunan bize”.

Kenan Yücel, modern şiirin Dil ve Söylem olarak kopuşmadan doğduğunun farkında bir şair. Yeni kitabı Sabahsız Bir Gecenin Uykusuzu’nda da bunu pekiştiriyor. Dile getirdiği insan-nesne ilişkileri, deneyimlediği dünyayı anlamlandırmaya yönelik ve bu lirizmin içinden yapılıyor. Gerçekliğin kendinde durumu toplumcu açıdan yeniden üretilen bu şiirlerde şiir dili kaygısı ve imgelerle anlatım öne çıkıyor. Göndermeleri, sözcük ilintileri, kalabalıkların göremediği ayrıntıları göstermeye yöneliyor. Okudukça çoğalan bir şiir onunki.

Sabahsız Bir Gecenin Uykusuzu, Kenan Yücel, Şiirden Yayınları, 2011