Rusya’nın parlamento dışı partisi “Rusya Komünistleri”, SSCB kızıl bayrağının devlet bayrağı olarak geri getirilmesini teklif etti. Bunun için 100 bin imza toplamak niyetindeler.

Rusya'nın Sesi radyosunun haberine göre, Parti Başkanı Maksim Suraykin, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Üç renkli bayrak, tüm saygımla söylüyorum, ticari filo bayrağıydı. Ülke, ciddi ideolojik, bilgilendirici ve vatansever içyüzünü taşıyan bayrağa sahip olmalı. Kızıl bayrak, beş yıl boyunca faşizmle savaşta kullandığımız ve uğruna on milyonlarca kişinin öldüğü Zafer Bayrağı’dır. Layık bir ülke bayrağıdır” dedi.

Komünist siyasetçi, devlet başkanının uygulamaya koyduğu bir formülle 100 bin imza toplayan herhangi bir girişimin parlamentonun gündemine taşınma olanağını kazandığını hatırlattı. Suraykin, “Bu, bizim için kolay bir görev” ifadesini kullandı.

Rusya’da Kasım 1917′de (Ekim Devrimi) iktidarın Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Bolşevik kanadının eline geçmesinin ardından, işçi ve asker meclislerinden oluşan bir Sovyet cumhuriyeti ilan edilmiş, Rusya hinterlandındaki pek çok ülkenin de birer Sovyet cumhuriyeti haline gelmesinin ardından 1922′de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adıyla bu cumhuriyetlerin konfederatif birliği sağlanmıştı. Bu konfederasyon, kurulduğu 1922 yılından itibaren, düz kızıl zemin üzerine işçi-köylü birliğini temsil eden orak-çekiç figüründen oluşan bayrağı ülke bayrağı olarak benimsedi. Orak-çekiçli bayrak günümüzde de komünist hareketlerin en önemli simgesi olarak kullanılıyor.