ANF’nin haberine göre PKK 11. kongresini gerçekleştirdi. 125 delegenin katıldığı kongrenin yüzde 40’tan fazlası kadınlardan oluştu.

5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede alınan kararlar Parti Merkez Komitesi tarafından bir bildirgeyle kamuoyuna açıklandı.

Bildirgede, kongrenin 2012 yılındaki şiddetli savaş nedeniyle bir yıl gecikmeyle gerçekleştiği açıklandı.

Bildirgede şunlar kaydedildi:

“21. yüzyılın ilk çeyreğinde, dünyada insanlığın yaşadığı ağır toplumsal sorunlara, demokrasi, özgürlük ve eşitlik temelinde çözüm bulunamaması kapitalist moderniteden kaynaklanmaktadır. Kapitalist modernite şahsında beş bin yıllık devletçi sistemin iflası yaşanmaktadır. Eski devletçi politika ve uygulamaları çökerken yeni devletlerin eskinin yerine geçirilmesi de hiçbir sorunu çözememektedir. Devletin alternatifi olan demokratik topluma dayalı demokratik konfederalizm tek çözüm alternatifi olarak tarihteki yerini tekrar alacaktır. Baskının ve sömürünün olmadığı demokratik sosyalizm de demokratik konfederalizmle gerçekleşme imkanı bulacaktır.”

TEK ÇÖZÜMLEYİCİ ALTERNATİF POLİTİKA

Kapitalist modernist emperyalist güçler ve klasik statükocu iktidar odaklarına karşı Ortadoğu'da halkların ayağa kalktığının vurgulandığı bildirgede, “Meşruiyetleri olmayan bu güçlerin yerine, mezhepçilikle milliyetçiliğin birleştirilerek yeni devletçi iktidar arayışları sorunlara çözüm olmamaktadır. İslam’a da en büyük saygısızlığı yapan bu tür siyasal yaklaşımlar İslam’ın barış, eşitlik ve kardeşliğinin tersine halkları birbirine düşürerek sorunlara çözüm olmak bir yana daha da ağırlaştırmaktadır. Ortadoğu'daki siyasal durum ve yaşananlar, Önder Apo'nun üçüncü çizgi olarak tanımladığı antikapitalist tüm etnik, dinsel ve toplumsal farklılıkların demokratik konfederal temelde yarattıkları demokratik ulusu tek çözüm alternatifi haline getirmektedir. Suriye'de ve Rojava’da görüldüğü gibi tek çözümleyici ve alternatif politika bu üçüncü çizgi olmaktadır.”

“Ortadoğu'da eski statükonun yıkıldığı, yeni statükoların kurulmak istendiği bir süreçte Kürtlerin böyle bir güç olmaları, Kürtleri ilk defa bu düzeyde dört parçada özgür ve demokratik yaşama yakınlaştırmıştır. Kırk yıllık mücadele gerçeği göstermiştir ki, Kürtlerin ve tüm Ortadoğu halklarının özgür ve demokratik yaşamının güvencesi şu ya da bu dış güç değildir, halklar ancak gerçek demokratikleşme temelinde özgür ve demokratik ortak yaşam güvencesine kavuşabilirler. Her türlü baskıya ve dış güçlere karşı da demokratikleşen halkın ve toplumun gücüyle karşı koyabilirler.”

ROJAVA DEVRİMİ

10. Kongreden bu yana geçen 5 yıllık ile Temmuz 2012'de gerçekleşen Rojava Devrimi’nin değerlendirildiği bildirgede şunlar dile getirildi:

“Kongremiz Rojava Devrimini de kapsamlıca değerlendirmiş, yaşanan başarıların Önder Apo'nun üçüncü çizgisinin pratikleşmesi olduğunu vurgulamıştır. Önder Apo'nun tüm halkların demokratik birliğine dayalı demokratik Suriye stratejisi pratikleştiğinde sadece Rojava Devriminin kalıcılaşması değil, Suriye’nin demokratikleşmesinin de gerçekleşeceği, bunun ise tüm Ortadoğu'nun özgür ve demokratik yaşamının önünü açacağı vurgulanmıştır.”

“HÜKÜMETİN ADIM ATACAĞI BİR ORTAM YARATMIŞTIR”

Bildirgede, “Önder Apo Türk devletinin savaşla tasfiye etme politikasının iflasının demokratik çözüme fırsat sunduğunu düşünerek Demokratik Kurtuluş Ve Özgür Yaşamı İnşa Hamlesi başlatmıştır. Kürt Özgürlük Hareketi, Önder Apo'nun öngördüğü sürecin tüm gereklerini yerine getirerek Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü için hükümetin adım atacağı çok önemli bir ortam yaratmıştır” denildi.  

AKP'NİN TUTUMUNA KARŞI YENİ BİR KARAR ALINMALI

AKP'nin sürece karşı tutumunun da kapsamlıca değerlendirildiği kongrede, AKP'nin adım atma yerine oyalama siyasetini izlediği vurgulandı. Bildirgede şunlar kaydedildi: “AKP’nin süreci ciddiye almayan ciddiyetsiz yaklaşımları, Kürt Özgürlük Hareketi'nin attığı tarihi adımları seçimlere kurban etmesi ve Rojava Devrimi’ne düşmanlığı 11. Kongremizin yeni bir karar almasını zorunlu kılmıştır. AKP'nin süreci ciddiye alması ve adım atması için gerillanın geri çekilmesinin durdurulması önerisinin irade birliğiyle KCK yönetimine sunulması kararlaştırılmıştır. Bu önerinin KCK yönetimi tarafından kararlaştırılıp pratikleştirilmesi de kongre platformumuz tarafından selamlanmıştır.”

“HALKLARIN ORTAK MÜCADELESİ”

Kongrede Öcalan’ın tutumunun ve İmralı’daki duruşunun belirleyici olduğunun altını çizildi: “Önder Apo'nun yol göstericiliğinde önümüzdeki dönemde mücadelenin tüm parçalarda ve Türkiye'de başarılı olma imkanlarının arttığı, Türkiye ve Suriye başta olmak üzere demokrasi ve özgürlük mücadelesinin diğer halklarla birlikte geliştirilecek mücadeleyle başarılı olacağı tespitini yapmıştır. Bu temelde önümüzdeki dönemin en öncelikli çalışması olarak halkların ortak örgütlenme ve mücadelesinin sağlanması olduğunu önemle vurgulamıştır. Kürt halkının tüm parçalardaki devrimci demokratik gücünü de halkların ortak mücadelesinin en temel gücü olarak görmüş ve PKK'ye bu gücü halkların özgür ve demokratik ortak yaşamının gerçekleşmesi için örgütleme ve harekete geçirme görevi vermiştir. Kongremiz diğer halklarla ortak hareket etme ve birlikte mücadele yürütmeyi çok önemli ve stratejik olarak gördüğü gibi, Kürtler arası birliği ve bu birliğin somut ifadesi olan Kürt ulusal kongresinin de gerçekleşmesini tarihsel bir çalışma olarak değerlendirmiş, Ortadoğu'daki siyasal gelişmeler dikkate alındığında bu çalışmanın gecikmeden yapılmasının hem Kürtler hem de Ortadoğu halkları için önemli sonuçlar yaratacağını da özellikle belirtmiştir."

DEMOKRATİK KONFEDERAL TEMELDE DEMOKRATİK SOSYALİZM

Bildirgede devamla şunlar kaydedildi: “Kapitalizmin toplumu ve bireyi bu kadar hiçleştiren toplum düşmanlığına karşı insanlığın geleceğinin Önder Apo'nun demokratik ekolojik kadın özgürlükçü toplum paradigmasına dayalı demokratik sosyalizmde olduğunu belirterek parti öncülüğünün en önemli görevinin kadrolardan başlayarak bu kimliği temsil edip toplumsallaştırması olduğu bir daha ortaya konmuştur. Demokratik konfederal temelde demokratik sosyalizmin inşa edilmesinin öncü güçlerinin de başta kadın ve gençlik olmak üzere emekçi halkın ve ezilen toplulukların olduğunu, örgütlenen kadın ve gençliğin demokratik ekolojik kadın özgürlükçü bir yaşamı gerçekleştireceği üzerinde önemle durmuştur.”

YENİ PKK MERKEZ KOMİTESİ

Kongrede yönetim ve kadronun durumunun da değerlendirildiği belirtildi ve şöyle denildi: “Yönetim ve kadronun eksiklikleri ve yetersizlikleri üzerinde somut olarak durulmuştur. Kongremiz yeni Parti Merkez Komitesini belirlemiştir.” (ANF)