Performans kelimesinin anlamı “herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği, başarım” olarak geçmektedir. Farklı bir deyişle performans, bir eylemi gerçekleştirme becerisidir. Performans değerlendirmenin anahtar kısmı bu eylemi gerçekleştirme becerisinin ölçülmesidir. Son dönemlerde performans değerlendirme denildiğinde bireylerin ve kurumların performansını ölçen, onları iyileştirme ve izlenmesini sağlayan, doğabilecek sorunlara karşı önceden tespit etme amacı taşıyan bir ölçme sistemi anlaşılmaktadır. Bununla birlikte genel olarak iyi oluşturulmuş bir performans değerlendirme sisteminin amacını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

-Verimli ya da verimsiz çalışmayı tespit edebilmek,

-Çalışanların performanslarını doğru ve sağlıklı bir şekilde ölçümlemek,

-Çalışanın yeteneklerinin farkında olmasını sağlamak,

-Çalışanlara geribildirim sağlayarak onları sürece aktif şekilde dâhil etmek,

-Çalışanın eğitim ihtiyaçlarını saptamak,

-Yönetici ile çalışan arasındaki iletişimi artırmak,

-Ödül ve terfileri belirlemek,

-Ücret standartlarını saptamak

KURGUSAL ve UYGULAMA HATALARI

Performans değerlendirme sistemleri kurgulanırken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle performans değerlendirme sisteminden elde edilmesi beklenen sonuçlar ve bu sonuçların hangi amaçlarla kullanılacağı planlanmalıdır.

Performansın ölçülmesi sırasında da karşılaşılan hatalar, değerlendirme sisteminin yanlış sonuçlarla sona ermesine neden olabilir. Değerlendirilen kişi hakkındaki şahsi tutum ve düşüncelerin, değerlendirme sürecine yansıması diyebiliriz. Bu hatalardan bahsederken öncelikle son karşılaşılan davranışın genel davranışlarına baskın gelmesi durumundan bahsedebiliriz. Bu durumda değerlendirilen kişinin olumlu ya da olumsuz önceki davranışları göz ardı edilerek sağlıklı bir değerlendirmeden uzaklaşılır. Ekip dengesinin bozulmaması adına ortalama puanların verilmesi de oldukça etkili bir hatadır. Kullanılan değerlendirme sistemin hatalı ya da eksik kurgulanması ya da değerlendirme program aracılığı ile yapılacaksa yöneticilere bir kullanılacak ik yazılımı hakkında detaylı bilgi verilmemesi

YETKİNLİKLER

Yetkinliği, bir işi yapabilmek için sahip olunması gereken asgari beceri olarak tanımlamak mümkündür. Aslında yetkinlik, çalışanın performansını en iyi şekilde icra ederken sahip olduğu bilgi ve beceri gibi davranışların hepsini kapsar. Bu nedenle en çok tercih edilen kriterler yetkinliklerdir. Yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemleri genel anlamda size daha fazla ölçülebilir değer ve değerlendirme sonrası veriler verecektir. Böyle bir sistemin kurgulanması ve uygulanması kurum adına ileriye dönük birçok başarının kapısını açmış olacaktır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Peki, bu kadar fazla veri nasıl kontrol edilecek ve sonuçları nasıl ortaya çıkacak? Tabi ki son dönemlerde uzaktan çalışma gibi çalışma hayatında yaşadığımız yeniliklerle birlikte böyle bir sistemi kurgulamak, oluşturmak ve yönetmek için mutlaka online olarak kullanılabilen bulut tabanlı bir İK yazılımı tercih edilmeli. Çalışan bilgilerinin entegre edildiği farklı insan kaynakları programı bulunmasına rağmen performans değerlendirme sistemi ile bir bütün olarak çalışan insan kaynakları yazılımı tercih edilmesi sistemin oluşturulması ve yönetilmesi adına her zaman size avantaj sağlayacaktır.

Performans Değerlendirme ve İnoportal

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ile ilgili tüm süreçleri insan kaynakları yazılımı olan inoportal ile hızlı, kolay ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hedef kartlarının oluşturulması, davranış göstergelerinin tanımlanması, yetkinliklerin belirlenmesi gibi birçok değerlendirme aracını kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesi dışında özlük ve izin yönetimi, organizasyon şeması, PDKS yazılımı, görev yönetimi, anketler, online aday veritabanı ve işe alım yönetimi, online eğitim gibi İK süreçleri yanında masraf yönetimi, avans yönetimi, kasa yönetimi gibi finansal süreçleri de İnsan Kaynakları Yazılım konusunda uzman İNOSOFT firmasına ait İnoportal ile yürütebilirsiniz.

Dijital değişim sürecinizde ihtiyacınız olan İnsan Kaynakları Yazılımı olan İnoportal'ı demo olarak kullanmak için İnoportal web sitesinden demo talep edebilirsiniz.