Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte artık askerlik muayeneleri aile hekimleri tarafından yapılacak.

Askerlik çağına gelen birçok kişinin muayeneleri daha önce askeri hastanelerde yapılıyordu. Askeri hastanelerin sayısının az olması nedeniyle yaşanan yoğunluk bu düzenleme ile birlikte aşılacak. Kişi asker muayenesini bağlı bulunduğu aile hekimine kolaylıkla yaptıracak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Askerlik Kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde, öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından gerçekleştirilecek.

Kişinin beyan ettiği hastalık ya da fizik muayene ile saptanan bozuklukları nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenler ve uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuvar ya da görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler aile hekimi ya da resmi sivil sağlık kuruluşunda görevli tek tabip tarafından muayene edilmiş ise en yakın asker hastanesine gönderilecek. Yükümlü asker hastanesinde tek tabip tarafından muayene edilmiş ise ilgili uzmana yönlendirilecek.

'PEMBE TEZKERE' İÇİN DE ÖNCE AİLE HEKİMLERİNE BAŞVURULACAK

Bu uygulamayla birlikte kamuoyunda “pembe tezkere” olarak bilinen eşcinsel, biseksüel ve trans bireylerin askerlik hizmetinden muaf olmak için aldıkları raporlar için de öncelikle aile hekimlerine başvurulması gerekecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri yeni sağlık yeteneği yönetmeliği ile getirilen “cinsel kimlik ve/veya davranış örüntülerinin kişilerin tüm yaşamlarında ileri derecede belirgin” olma şartının da aranmasıyla “pembe tezkere” almanın genel olarak zorlaştırıldığını söylemek mümkün. (KaosGL)