Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taşkent yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Taliban'la yakın temas içinde olduğunu ve sınır ihlali girişimlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

Afganistan'daki duruma ilişkin bir açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, "Özbek tarafı, sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır bölgesinde sükunetin korunması konularında Taliban temsilcileriyle yakın temaslarını sürdürüyor. Devlet sınırına yönelik her türlü ihlal girişimlerine Özbekistan mevzuatına uygun olarak sert şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.

Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ve Doha'daki müzakereler kapsamında tam kapsamlı barışın sağlanacağını umduklarını belirten bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" diye ekledi.