Yargıtay, Nobel’den 1.3 milyon dolar ödül alan Pamuk’un “1 milyon Ermeni öldürdük’ sözlerinden ‘milli duyguları incinen’ Kerinçsiz ve 5 kişiye biner TL tazminat ödenmesine hükmetti.

ŞİŞLİ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yazar Pamuk’un, İsviçre’de yayınlanan bir dergiye verdiği röportajdaki ‘’30 bin Kürt’ü ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük’’ şeklindeki sözleri nedeniyle, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Pakize Alp Akbaba ve Ergenekon soruşturmasında tutuklanan avukat Kemal Kerinçsiz’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin açtığı manevi tazminat davasını reddetmişti. Mahkeme, daha önce reddettiği davayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “her Türk dava açabilir” anlamına gelen kararı sonrasında yeniden ele aldı ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına uyarak, Orhan Pamuk’u tazminat ödemeye mahkum etti.

Yerel mahkeme davayı reddetmişti

Şişli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların salt Türk milletinin bir ferdi olmaları nedeniyle, yansıma yoluyla kişilik haklarına saldırı olduğunun kabulüne imkan bulunmadığı görüşünü dile getirmişti. Mahkeme bu nedenle “davanın aktif husumet yönünden” reddine karar vermişti. Ancak bu karar Yargıtay 4.Hukuk Dairesi nezdinde temyiz edilmiş, Daire ise kararı davacılar lehine esastan bozmuştu. Daire, Anayasa’nın 66. maddesinde, ‘’Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’’ denildiğini anımsatarak, kişilerin bir millete aidiyet duygularının da kişilik değerleri kapsamında ve hukuki koruma altında olduğuna vurgu yapmıştı.

Yargıtay direnme kararını bozdu

Yargıtay’ın bozma kararının ardından davaya yeniden bakan Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki kararında direnerek, davanın reddine hükmetti. Dosya direnme nedeniyle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nihai kararı vererek, yerel mahkemenin direnme kararını bozdu. Kurul, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararına uyulmasını kararlaştırdı. Kurul, Orhan Pamuk’un karar düzeltme talebini de reddetti. LÜTFİ KAPLAN

Böyle hukuk anlayışı olmaz

Gazeteci-yazar Oral Çalışlar:  Pamuk, davaya konu olan sözlerinde Türk lafını bile geçirmiyor. Bu durumda neye dava açılıyor. Bundan sonra Orhan Pamuk’a herkes tek tek dava açarsa ne olacak, Pamuk herkese tazminat mı ödeyecek? Türkiye’ye Nobel ödülü getirmiş bir yazarı hukuk yoluyla bu şekilde köşeye sıkıştırmak kabul edilemez. Böyle bir hukuk devleti anlayışı olamaz.

Yargıtay’ın kararı tam bir ‘Ördek Hayri’ vakası

Prof. Dr. Baskın Oran: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Orhan Pamuk hakkında verdiği tazminat davası kararı tam olarak bir ‘Ördek Hayri’ hikayesidir. Bu hikaye şöyledir: Adamın birinin lakabı Ördek Hayri imiş. Kendisine takılan bu Ordek Hayri lakabına da çok sinir oluyormuş. Bir gün kahvede otururken biri pencereden bakıp “Hava kapayacak galiba” diye seslenmiş. Ördek Hayri Bey bu söze sinirlenip adama saldırmış. Sakinleştirip sormuşlar.demiş, “Hava kapayınca yağmur yağar. Sular birikir, Sonra göl olur. Gölde ördek yüzer. Bu bana hakaret etti.” “Daha ne olacak!”

Türkiye için büyük ayıp

TESEV Başkanı Can Paker: Pamuk davasının tazminat cezasına çarptırılarak sonlanması Türkiye için büyük bir ayıp. İnsanlar fikirlerini özgürce söyleme hakkına sahiptir. Bu,  toplumu kışkırtmayacak nitelikte olduğu sürece de suç değildir. Pamuk sadece bir yazar olarak görüşünü belirtmiştir. Bence bu kararın doğru hiçbir tarafı yok.

STAR