Güncellenen yeni yönergeye göre müze ve örenyerlerine kimlerin ücretsiz girebileceği belli oldu

Güncellenen yeni yönergeye göre bakanlık bünyesinde müze ve örenyerlerine kimlerin ücretsiz girebileceği belli oldu: arkeologlar ve sanat tarihçiler değil.

Yayınlanan yeni yönergede kazı ve yüzey araştırmalarında bizzat çalışan arkeologlar ve sanat tarihçiler ise müzelere ücretsiz girebilecekler arasında yer almıyor. Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz ettikten sonra müzelere ücretsiz girebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve örenyerleri ile ilgili yeni yönerge yayınlandı.Güncellenen yeni yönergeye göre bakanlık bünyesinde müze ve örenyerlerine kimlerin ücretsiz gireceği de belli oldu.Yeni yönergeye göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenlere de (Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç) ücretsiz giriş hakkı getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyareti, bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” 24 Kasım’da yürürlüğe girdi. 9 Kasım tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenenen yeni yönergeye göre bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin kimlere ücretsiz olduğu da belli oldu.

Müzeleri ücretsiz ziyaret edecekler:

Gözden kaçırmayın

Yunanistan Başbakanı Ayasofya'da tahribatla ilgili UNESCO'yla görüştü Yunanistan Başbakanı Ayasofya'da tahribatla ilgili UNESCO'yla görüştü

18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,
65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,
Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)
Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,
ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,
Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,
Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,
8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,
Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).
Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;

Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),
Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.
Resmi görev kapsamında müze veya örenyerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,
Ticaret Bakanlığı’nın kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığını önlemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında, kaçakçılık mücadelesi ile görevli, gümrük muhafaza personeli,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler ( Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç)
Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları, bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler.