Sayıştay, 2021 yılı denetim raporları dün kamuoyuyla paylaşıldı. “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri” kapsamında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kendilerine ait faaliyet raporu ve mali tabloları Sayıştay’a vermediği için iki kurum hakkında denetim yapılmadı.

Sözcü’den Taşkın Su’yun haberine göre, Sayıştay’ın hazırladığı 2021 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nun beşinci sayfasında şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme neticesinde, Sayıştay tarafından değerlendirmeye tabi tutulan kamu idarelerinden 17'sinin faaliyet raporunu yayımlamadığı görülmüştür. Bu idarelerden 2'si genel bütçeli idare, 2'si özel bütçeli idare ve 13'ü belediyedir.”

2018 yılında müsteşarlıktan başkanlığa evrilen ve başında 12 yıldır Dr. Hakan Fidan‘ın olduğu MİT’e 2020 yılında 2 milyar 182 milyon 381 bin TL ödenek tahsis edildi, kurum 2 milyar 449 milyon 479 bin 837 lira 15 kuruş harcadı.

2020’de 495 milyon 493 bin TL harcanan mal ve hizmet giderlerinin 495 milyon 363 bin TL’sini gizli hizmet giderleri; bir başka kalem olan 170 milyon 972 bin TL’lik proje kapsamında yapılan cari giderlerin 170 milyon 650 bin TL’sini ise yine gizli hizmet giderleri oluşturdu.

Sayıştay tarafından MİT için hazırlanan 2020 tarihli raporda herhangi bir denetim bulgusuna rastlanmamış; “Kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadesi kullanılmıştı.