SEDAT SUR / ANF

Türkiye’de okullarda gayrimüslim çocuklara dayatılan zorunlu din dersi uygulamalarının bir örneği gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu Midyat’ta yaşanıyor. Midyat'ta 8. sınıfta okuyan Süryani öğrencilere zorunlu din dersi uygulaması dayatılıyor.

Midyat’da 8. sınıflarda okuyan yaklaşık üç yüz Süryani öğrenci zorunlu olarak din dersine alınıyor. Derslere girmeyen öğrenciler ‘derse girmedi’ diye yazılarak notları düşürülüyor. 10. sınıflarda okuyan öğrencilere ise Ermeni ve Süryanilerin kurtuluş savaşında devlete ihanet ettikleri anlatılıyor.

Bu durumun bir an önce sona erdirilmesini isteyen Süryani halkından Diba Gabriel (48) “çocuklarımız zorunlu din dersi dayatılarak asimile edilmek isteniyorlar. Derslere girmek istemediklerinde de notları düşürülüyor” şeklinde bilgi verdi.

10. sınıflarda okutulan tarih kitaplarında ise Ermeni ve Süryanilerin devlete ihanet ettiklerinin aktarıldığına dikkat çeken Diba Gabriel, “bu nefret söylemi tarih kitaplarından çıkarılsın. AKP inançlara, halklara hoşgörüden bahsediyor ama pratikte tam tersi yaşanıyor. AKP döneminde her şey daha da olumsuz oldu” dedi.

Diba Gabriel, devamında şunları aktardı: “Her çocuk için birer dilekçe yazdık ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdik ancak herhangi bir cevap alamadık. Okul yetkilileri bunun Milli Eğitim Bakanlığının kararı olduğunu ve yapabilecekleri bir şey olmadığını söyledi. Durumu BDP Milletvekili Gülser Yıldırım ile paylaştık. Meclise taşımayı düşünüyoruz.”

Gabriel, şu anda devam eden bu durum bir an önce düzeltilmezse Türkiye’deki diğer Süryanilerle birlikte tepkilerini çeşitli yollardan ifade edeceklerini de ekledi.