Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi rezerv varlıklarını açıkladı. Buna göre rezervler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1.5 artarak 112 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından, Nisan 2018 dönemine ilişkin 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi' verileri yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.5 artışla 112 milyar dolara yükseldi.

Rapora göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 2.3 artarak 85.3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 25.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.3 azalarak 11 milyar dolara indi.

Bu tutarın 6.8 milyar doları anapara, 4.2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.2 milyar doları bir ay, 0.8 milyar doları 2-3 ay ve 9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri,1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.6 azalarak 65 milyar dolar oldu.