Diyarbakır’da Aziz Mahmut Ak, Cabbar Leygara, Fethi Gümüş, Hasan Dağtekin, Nadir Yektaş, Osman Baydemir ve Şah İsmail Bedirhanoğlu’nun çağrıcısı olduğu ve Türkiye’deki Kürt parti, oluşum, inanç grupları ve aydınların yer aldığı “Kolektif Akılla Birlik” toplantısı 12 saatlik görüşmeden sonra bugün Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde sonuç deklarasyonunu açıkladı.

 

Dicle Fırat Grubu’ndan Muhyettin Batmanlı, TDŞK’den Halim İpek, ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dağtekin, DTK Eş Genel Başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, KADEP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Baksi, Kürt aydını Selahattin Çoban’ın katıldığı toplantıda BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana açıklamayı Kürtçe yaptı.

 

Kürdistan’da yaşayan tüm halklar, görüş, inanç, siyaset ve şahsiyetlerin Kürdistan halkının zenginliği olduğu ifade edilen deklerasyonda, farklı fikirlere sahip siyasi parti, grup, oluşum ve şahsiyetlerin varlığının birlik önünde engel değil tersine çoğulcu demokratik toplumsal yapının bir gereği olduğu ifade edildi. Temsilcilerden oluşan heyetin ulusal birlik ve ulusal birlik mekanizmasını oluşturmak için çalışmaya başlayacağı bildirilen deklarasyonda Kürtlere statü ve anadilde eğitim içeren 4 maddelik talebin yeni Anayasaya işlenmesi için milyonlarca imza toplanacağı duyuruldu.

 

KÜRT SORUNU, SİYASİ STATÜ VERİLMEDEN ÇÖZÜLMEZ

Deklarasyonun tamamı şöyle:

 

“Kürdistani siyaset yürüten pek çok siyasi parti, oluşum ve şahsiyetler olarak 9 Mart 2012’de Diyarbakır’da düzenlediğimiz “Ortak Akılla Birlik” toplantısında; Ortadoğu’da Kürtleri bekleyen riskler ve avantajlar, birlikte mücadelenin temel ilkeleri, yeni Anayasa, Kürtler ve ulusal konferans konularının istişare edildiği ve istişareler sonrasında mutabakatla hazırladığımız ortak duruş deklarasyonunu kamuoyu ile paylaşmayı tarihi bir görev olarak görüyoruz.

 

Her şeyden önce ifade etmek isteriz ki Kürt ulusal sorunu, Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamaması sorunudur. Kürdistan coğrafyasında son 90 yıldır hakim olan tüm iktidarlar bugünkü iktidar da dahil olmak üzere Kürtleri bir halk olarak görmemiş ve henüz görmemektedir. Bizler açısından Kürt ve Kürdistan sorunu, Kürdistan coğrafyasında Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez. Adalet, özgürlük, birlikte yaşam ve onurlu barış ancak bu talebin gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır.

 

KÜRTLERİN TÜM HAKLARI TANINMADAN KALICI BARIŞ OLMAZ

Dünyadaki değişmeye paralel olarak Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler baskı altındaki halklar açısından önemli fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Güney Kürdistan parçası bu fırsatlardan ilk halkayı oluşturmaktadır. Tarihin geriye döndürülemez akışı içinde seyreden gelişmeler, dikta rejimlerinin, baskı rejimlerinin ret ve inkar politikalarının artık sonuç doğurmayacağını göstermektedir. Nüfusu 40 milyonu aşan kadim bir halkın siyasal statüden yoksun yaşamayı zorla ve baskı yoluyla dayatmak günümüz dünyasında artık mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, Kürtlerin tüm siyasal hakları tanınmadan başta Kürtleri baskı altında tutan devletlerde olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasında kalıcı bir barış tesis edilemez.

 

Özellikle yanı başımızdaki Suriye’de meydana gelen gelişmeler Kürtler bakımından yeni olanakları içermektedir. Katılımcılar olarak, Suriye’de yaşayan Kürt halkının söz konusu olanakları ulusal demokratik gelişme yönünde başarılı bir biçimde sonuçlandırmasını Güney Batı Kürdistan’daki Kürt politik güçlerin ortak hareket etmesine bağlı olduğunu belirtir, Güney Batı Kürdistanlı güçlerin birlik çabalarını destekler, onların özgürlüğünü kendi özgürlüğümüz, onların acısını kendi acımız olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklere ederiz.

 

FARKLI GÖRÜŞ, İNANÇ VE SİYASET ZENGİNLİKTİR

Bu minvalde geleneksel Türk dış politikasının Kürt karşıtı politikalarının bir devamı olarak AKP hükümetinin Suriye Kürtlerinin statüye kavuşmasını önleyici bir politika geliştirmesi halinde bunu Kürtlere karşı düşmanlık olarak tanımladığımızı bilinmesini isteriz.

 

Kürdistan’da yaşayan tüm halklar görüş, inanç, siyaset ve şahsiyetler kadim Kürdistan halkının zenginliğidir. Farklı fikirlere sahip siyasi parti, grup, oluşum ve şahsiyetlerin varlığı birlik önünde engel değil, tam tersine çoğulcu demokratik toplumsal yapımızın bir gereği ve olmazsa olmazıdır.

 

Bu çerçevede; Kürdistan coğrafyasında siyaset yapan her siyasi parti, grup, oluşum, inanç ve şahsiyet, biri birinin varlığını tanıdığını, biri birine yönelik kullanacağı dil karşılıklı tanıma, saygı ve yapıcı eleştiri temelinde olmalıdır. Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi davasına zarar verecek tarzda biri birini karalayan, halkın moral değerlerini kıran bir dil ve üslup kim tarafından kullanılırsa kullanılsın tasvip edilmeyecektir.

 

CEZAEVİNDEKİ TÜM SİYASİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILMALI

Kürdistan’da siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde bulunan Kürt halkının hiçbir evladının cezaevinde çürümesine razı olmadığımızı, olmayacağımızı, cezaevinde siyasi nedenlerle tek bir Kürt kaldığı müddetçe kendimizi özgür görmeyeceğimizi deklere ederiz. Bu kapsamda Kürtlere dönük baskı ve tutuklama politikalarına karşı olduğumuzu ve ortak tutum alacağımızı ifade etmek isteriz.

 

Türkiye ve dünya kamuoyuna yüksek sesle ifade etmek isteriz ki, Kürt halkı eskisi gibi örgütsüz bir halk değildir. Kürtleri kendi aralarında çatıştırarak, zenginlik olan farklılıklarını kullanarak bölmeyi amaçlayan tüm çabalar beyhudedir.

 

ULUSAL BİRLİK ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Gerek yurt içinde gerek yurt dışında Kürt siyasi partilerimiz, grup, oluşum ve şahsiyet diplomasi yürütürken birliğe hizmet edecek tarzda bir dil ve tutum içinde olmalıdır.

 

En kısa zamanda siyasi partilerimizin, grup, oluşum ve inanç temsilcilerinden oluşacak bir heyet ulusal birlik ve ulusal birlik mekanizmalarını oluşturmak için çalışmaya başlayacaktır.

 

YENİ ANAYASA SÜRECİNDE ORTAK MÜCADELE BAŞLATILDI

Kürt halkının sevinçte, acıda ortaklığı aynı zamanda Kürt siyasetlerinin de sevinçte ve tasada ortaklığını gerektirmektedir. Birlik, teklik değildir. Ulusal ittifak farklı oluşum ve fikirlerin bir arada ortak paydalarda, ortak çaba göstermesidir. Bu minvalde yeni Anayasanın oluşum sürecinde ortak mücadele başlattığımızı ve 4 maddelik talebin Anayasaya işlenmesi için milyonlarca imza toplamayı hedeflediğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

Kürdistan’da adalet, özgürlük, statü ve onurlu barışa ulaşmak için Kürdistan Konferansı’nın olabilecek en kısa zamanda gerçekleştirilmesi amacıyla çabalarımız hızlanarak devam edecektir.

 

Bu toplantı vesilesiyle Kürdistan davasında yaşamını yitiren ve halen bedel ödemeye devam eden tüm şahsiyet ve değerlerimizi saygıyla sahiplendiğimizi, halkımızın istikbali, barışı, ekonomik ve sosyal kalkınmasının birlikte mücadeleden geçtiğine olan inancımla halkımızın Newroz Bayramı’nı kutlar birliğe ve özgürlüğe vesile olmasını dileriz.

 

En derin saygılarımızı sunuyoruz.

 

1- Adem AVCIKIRAN, Aydın

 

2- Ahmet KAN, Dil Bilimci

 

3- Ahmet TÜRK, DTK Eş Başkanı

 

4- Altan TAN, Milletvekili

 

5- Aysel TUĞLUK, DTK Eş Başkanı

 

6- Aziz Mahmut AK, ÖSP Genel Başkan Yardımcısı

 

7- Bayram BOZYEL, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

 

8- Cebbar LEYGARA, DTK Daimi Meclis Üyesi

 

9- Ebubekir SAYDAM, Aydın

 

10- Ekrem BİLEK, Aydın

 

11- Fehim IŞIK, Aydın

 

12- Feridun ÇELİK, DTK Daimi Meclis Üyesi

 

13- Feridun YAZAR, Aydın

 

14- Fethi GÜMÜŞ, Aydın

 

15- Filiz BEDİRHANOĞLU, İş Kadını

 

16- Fuat ÖNEN, Aydın

 

17- Gafur TÜRKAY, Aydın

 

18- Gültan KIŞANAK, BDP Eş Genel Başkanı

 

19- Halim İPEK, TDŞK

 

20- Hasan DAĞTEKİN, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

 

21- İmam TAŞÇIER, TDŞK

 

22- İrfan AÇIKGÖZ, Akademisyen, Aydın

 

23- Kazım BUDAK, Aydın

 

24- Kemal PARLAK, Aydın

 

25- Leyla ZANA, Milletvekili

 

26- Lütfü BAKSİ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı

 

27- M. Emin EREN, Aydın

 

28- Mehmet VURAL, Aydın

 

29- Meral Danış BEŞTAŞ, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

 

30- Muhyettin BATMANLI, Dicle Fırat Diyalog Grubu

 

31- Nadir YEKTAŞ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı

 

32- Necdet İPEKYÜZ, Aydın

 

33- Nevin İL, İş Kadını

 

34- Osman BAYDEMİR, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

 

35- Raif ÇİÇEK, Nibuhar Derneği

 

36- Ramazan MORAY, Çıra Kültür Derneği

 

37- Sabahattin KORKMAZ, Aydın

 

38- Sait AYDOĞMUŞ, Aydın

 

39- Sedat YURTTAŞ, Aydın

 

40- Selahattin ÇOBAN, Aydın

 

41- Selahattin DEMİRTAŞ, BDP Eş Genel Başkanı

 

42- Selim SADAK, Siirt Belediye Başkanı

 

43- Sertaç BUCAK, Aydın

 

44- Sıtkı ZİLAN, Aydın

 

45- Sinan ÇİFTYÜREK, ÖSP Genel Başkanı

 

46- Şah İsmail BEDİRHANOĞLU, GÜNSİAD Başkanı

 

47- Şemsettin KOÇ, Tabipler Odası Başkanı

 

48- Şerafettin ELÇİ, KADEP Genel Başkanı

 

49- Tülay ÖZDEMİR, DTK Daimi Meclis Üyesi

 

50- Ümit TEKTAŞ, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı

 

51- Yakup GABRİEL, Aydın (ANF)