Mevsimlik Dergisi Siyasal İslam Dosyasıyla Çıktı

3. sayısının dosya konusu Siyasal İslam oldu

Mevsimlik Dergisi Siyasal İslam Dosyasıyla Çıktı

Şenel Karataş, Mithat Sancar, Fatma Gök, Beyza Üstün, Feryal Saygılıgil ve Güven Özdoyran’nın yayın danışmanlığını yaptığı siyaset ve kültür dergisi Mevsimlik’in Aralık'ta okuyucularıyla buluşan 3. sayısının dosya konusu Siyasal İslam oldu.

Farklı toplumsal kesimlerden yazarlarla, bir taraftan "Siyasal İslam"ın sosyo-politik dayanaklarını, ideolojik zeminini ve şiddetinin izlerini süren dergi, diğer taraftan Siyasal İslam tarışmalarında sıkça dile getirilen "gerçek İslam bu değildir" söyleminin peşine düşüyor.

Derginin Siyasal İslam dosyasına katkı sunan yazarlardan, Ali Bulaç, Siyasal islam başlıklı makalesinde "kültürel", "sosyal" ve "siyasal" İslamoglar ve oryantalistlerin bakış açıları üzerinden dinin kategorize edilmesini, İslamcıların batıyla eş zamanlı krizlerini, Siyasal İslam’ın görünen otariter, totaliter ve çoğulcu yüzünü tartışıyor.

Prof. Dr. İştar Gözaydın, "Bir Kamu Hizmeti Olarak Din ve "Diyanet" makalesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçmişine giderek, Cumhuriyeti’n kuruluş felsefesi olan “laiklik” ilkesiyle olan ilşkisine değiniyor.

İhsan Eliaçık, "Yeni Sınıfın İdeolojisi" Kariyerizm ve Konforizm başlığında, kariyer ve konfor kavramlarının etimolojik kökenlerine değiniyor, İslami bakış açısıyla oluşan yeni sınıfı değerlendiriyor.

Aydın Tonga, "İslamın Politikleşmesi"nde İslam’ın ilk yılları ve Dört Halife Dönemi’nden başlayarak günümüze, Siyasal İslam’ın kuramsal dayanaklarının izlerini sürüyor.

Prof. Dr. Bilal Sambur, "İslam: İnsan mı? İktidar mı?" yazısında "İslam, insanı mı esas alacak, yoksa ik­tidarı mı hedefleyecek?" Sorusunun cevabını irdeliyor ve Siyasal İslam'da dinin iktidar yoluyla bireyler üzerindeki tahakkümüne işaret ediyor. Son cümlede söylenecek olan ilk cümlede söylüyor: "Siyasal İslam'da asıl olan din değil, siyasettir" diyor.

Murat Utkucu, "İslam Reeli’nden Nasıl Kurtulur"da mevcut paradigmayı aşındıracak olan, islami çevrelerde çok fazla dillendirilmeyen Kırtas Vaka'sıyla pandoranın kutusunu açıyor. İŞİD gibi kanlı eylemler gerçekleştiren örgütlerden sonra günümüzde sık sık tartışılan "gerçek İslam nedir ?" sorusuna, Reel İslam paradigması üzerinden eleştirel, sol- sosyalist bir okuma yapıyor.

Doç. Dr. Hasan Aydın, "Bilginin, Değerlerin ve Eğitimin İslamileştirilmesi"nde özellikle son on yıldır eğitim-öğretimin her kademesinde hayata geçirilen ve ‘İslamî bilim ve değer imgesi’ oluşturmayı hedefleyen projenin tarihsel ve toplumsal zeminine değiniyor.

Yrd.Doç.Dr.Ateş Uslu, İslam-si­yaset ilişkileri konusunda sıklıkla tartışılan Hanbeli mezhebinin önde gelen İslam Hukukçusu ve İslam-siyaset ilişkileri konusunda güncelliğini koruyan "İbn-i Teymiyye'nin Siyasal Düşüncesi: Öze Dönüş ve Şeriata Dayalı Yönetim" konusuna eğiliyor. Vehabilik ve Vehabilik’in devamı olan Selefi akımlara ilham kaynağı olması nedeniyle Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) gibi hare­ketlere doğrudan ilişkilenmesinin nedenlerini tartışıyor ve İbn-i Teymiyye'nin fıkhını, felsefesini toplumsal ve siyasal bağlamda geniş bir değerlendirmeye tabi tutuyor.

Doç. Dr. Şenel Karataş "Sen Ki Peygamberlerini Dinlemedin Beni Hiç Dinlemezsin!" başlığında İslam dininde yüceltilmiş Ümmetçilik bağlamında ötekiyi irdeliyor. Ümmetin doğal ötekisi gayrimüslimler iken; bazı müslüman etnisitelerin de zaman içinde dışlandığına, ötekiye dönüşebildiğine örnek olarak Osmanlı Medreseleri’nde 200 yıl boyunca okutulan İsmail Hakkı Bursevi’nin Kürtler'le ilgili yazdığı bölüm yazının dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturuyor.

Prof.Dr.M.Hayri Kırbaşoğlu, Makalesine adını veren “İslami Hareketler’de işler neden yolunda gitmedi? “sorusunun meşruluğunu tartışıp Ortadoğu ve Dünya’daki İslami Hareketleri derinliğine analiz ediyor.

Seher Akçınar, Sabiha Ünlü ve Diryarbakır-Hazro Belediye Eş-Başkanı Güler Özavcı söyleşileri bizlere Kürt Hareketi’nin yeni aktörlerleri ile tanışma fırsatını sunarken, Ruşen Çakır ile yapılan röportaj Barış Süreci’nin geleceği ve cemaatleri merkeze alıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2015, 22:21

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER