Kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleriyle kamuyu en fazla zarara uğrattığı yargılama sonu kesinleşenler arasında ilk iki sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bürokratları yer alıyor.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay’ın raporlarında genel sınıflandırmalarla yer alan kamu zararına yol açan kurumların listesi ve ortaya çıkan zararın tutarı 2021 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi’nde yer aldı. Yargılaması tamamlanarak kesinleşen Sayıştay ilanlarına göre, 19 milyon 44 bin TL zarar tespit edildi. Bu zarara yol açan kamu idareleri ile tutarlar şöyle:

Bakanlık merkez saymanlıkları: 13 milyon 30 bin TL,

Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri: 4 milyon 565 bin TL

Mal Müdürlükleri: 331 bin 283 TL

Diğer Kurum Saymanlıkları: 812 bin 915 TL

Askeri Saymanlıklar: 304 bin 69 TL

Bu tutarın 2 milyon 910 bin lirasının silinmesi ya da düşürülmesinden sonra tahsili gereken tutar 16 milyon 133 bin TL oldu. Bunun bugüne kadar 4 milyon 582 bin TL’si tahsil edilebildi, 11 milyon 155 bin TL’si de bir sonraki yıla kaldı.

Sorumlularından tahsiline karar verilen zararın 13 milyon TL’lik bölümünün ortaya çıkarıldığı bakanlık merkez saymanlıkları arasında ilk sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı yer aldı. Diğer kamu kurumlarına oranla daha sınırlı bir bütçeye sahip olan bakanlık, en çok zararın görüldüğü kamu idaresi oldu. Merkez saymanlıklarındaki 13 milyon TL’lik zararın 3 milyon 285 bin TL’si bu bakanlıkta tespit edildi. Kültür Bakanlığı’nı verilerinin doğruluğu ile tartışılan TÜİK Merkez Saymanlığı’nda da 2 milyon 400 bin TL’lik kamu zararı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 1 milyon TL, İçişleri Bakanlığı 741 bin TL, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 579 bin TL ve 176 bin 481 Euro, Milli Eğitim Bakanlığı 669 bin TL, Tarım ve Oman Bakanlığı 512 bin TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 471 bin TL’lik zararın sorumlularından tahsiline karar verildi.

Defterdarlıklardaki 4.5 milyon TL’lik usulsüzlüğün 1.5 milyon TL’si Diyarbakır Defterdarlığı’nın işlemlerinde tespit edildi. Bunu 902 bin lira ile Van Defterdarlığı, 563 bin TL ile de Ağrı Defterdarlığı izledi.